Διπλώματα Αγγλικής Γλώσσας

 Είτε είστε απολύτως αρχάριος είτε διαθέτετε ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας και επιθυμείτε να τελειοποιήσετε τις δεξιότητές σας, είτε φοιτητής είτε επαγγελματίας, παρουσιάζουμε  τις κατάλληλες για εσάς εξετάσεις. Επιλέξτε κάποιο από τα  Διπλώματα Αγγλικής Γλώσσας που σας ταιριάζει περισσότερο για να πιστοποίησετε τις γνώσεις σας .

 

 

Οι εξετάσεις του IELTS διενεργούνται από το Βρετανικό Συμβούλιο
 • IELTS

Για να δείτε την Δομή και το Περιεχόμενο των Εξετάσεων παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:
Δoμή και Περιεχόμενο εξέτασης IELTS

 

 

 

Εξετάσεις TOEIC, TOEFL
 • TOEIC
 • TOEFL

Για να δείτε την Δομή και το Περιεχόμενο των Εξετάσεων παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:

Δoμή και Περιεχόμενο εξέτασης TOEIC-TOEFL

Εξετάσεις Πανεπιστημίου του Michigan & Hellenic American University

Εξετάσεις για μικρούς μαθητές

Young Learners Tests of English (YLTE)
Τα Young Learners Tests of English (YLTE) αξιολογούν το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής μαθητών νεαρής ηλικίας με διασκεδαστικό τρόπο. Οι εξετάσεις YLTE του CaMLA προσφέρονται στα ακόλουθα τρία επίπεδα αξιολόγησης: Bronze , Silver και Gold, είναι διεθνείς και αξιολογούν με σαφήνεια και διαφάνεια γλωσσικά επίπεδα τα οποία κυμαίνονται από «αρχάριοι» έως και «μέσο κατώτερο». Σκοπός μας  είναι, η εξεταστική εμπειρία να έχει θετικό αντίκτυπο στα παιδιά και στη μετέπειτα γλωσσική εκμάθηση.

 • Bronze
 • Silver
 • Gold

Για να δείτε την Δομή και το Περιεχόμενο των Εξετάσεων παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:
Δoμή και Περιεχόμενο εξετάσεων MICHIGAN-HAU ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Εξετάσεις για εφήβους και ενήλικες

 • BCCE B1
 • ECCE B2   LOWER
 • ALCE C1   ADVANCED
 • ECPE C2   PROFICIENCY

Για να δείτε την Δομή και το Περιεχόμενο των Εξετάσεων παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:
Δoμή και Περιεχόμενο εξετάσεων MICHIGAN-HAU(B1 έως C2)

 

 

 

 

 

Εξετάσεις TIE (Test of Interactive English)

Το πιστοποιητικό Αγγλικών ΤΙΕ είναι achievement test που σημαίνει πως όλοι οι υποψήφιοι ανάλογα με την επίδοση τους λαμβάνουν και την ανάλογη πιστοποίηση. Αν ο υποψήφιος ενσωματώσει ενεργητικά τη διαδικασία, η επιτυχία είναι σίγουρη. Απονέμεται από το Gatehouse Awards, Awarding Body του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL.

Για να δείτε την Δομή και το Περιεχόμενο των Εξετάσεων παρακαλώ ανοίξτε τα παρακάτω αρχεία:

Δoμή και Περιεχόμενο εξετάσεων TIE Επίπεδα Α1 έως Β1
Δομή και Περιεχόμενο εξετάσεων TIE Επίπεδα Β2 έως C2

 

 

 

Εξετάσεις Πανεπιστημίου Cambridge

Εξετάσεις για μικρούς μαθητές

Σχεδιασμένες για τη σωστή αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών ηλικίας μεταξύ επτά και δώδεκα ετών, οι εξετάσεις Cambridge English:Young Learners (YLE) αφορούν τρία επίπεδα αξιολόγησης (Starters, Movers και Flyers) τα οποία ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των μικρών υποψηφίων με παρακολούθηση της προόδου τους.

YOUNG LERNERS (YLE)

 • STARTERS
 • MOVERS
 • FLYERS

Για να δείτε την Δομή και το Περιεχόμενο των Εξετάσεων παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:
Δoμή και Περιεχόμενο Cambridge english ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Εξετάσεις για εφήβους και ενήλικες

Είτε είστε απολύτως αρχάριος είτε διαθέτετε ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας και επιθυμείτε να τελειοποιήσετε τις δεξιότητές σας, είτε φοιτητής είτε επαγγελματίας, έχουμε τις κατάλληλες για εσάς εξετάσεις. Επιλέξτε την πιστοποίηση Γενικών Αγγλικών που σας ταιριάζει περισσότερο.

 • KET FOR SCHOOLS A2
 • PET FOR SCHOOLS B1
 • FCE FOR SCHOOLS LOWER B2
 • FCE LOWER B2
 • CAE ADVANCED C1
 • CPE PROFICIENCY C2

Για να δείτε την Δομή και το Περιεχόμενο των Εξετάσεων παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:
Δoμή και Περιεχόμενο Cambridge english ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(A2-C2)

Σχετικά link HAU &  Britishcouncil  : http://www.hau.gr/?i=examinations.el.home  &   http://www.britishcouncil.gr/