Μαθήματα Αγγλικών για Ενήλικες

Τα Αγγλικά αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η γνώση τους θεωρείται άτυπα υποχρεωτική και πολλές φορές συναντάμε περισσότερες αγγλικές λέξεις από ότι φανταζόμαστε. Βρίσκονται παντού και η χρήση τους έχει γίνει πλέον μία ασυναίσθητη συνήθεια. Στην expert-training πιστεύουμε ότι υπάρχει πάντα χρόνος να μάθει κανείς κάτι νέο, ανεξάρτητα από την ηλικία, γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει Μαθήματα Αγγλικών για Ενήλικες ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Με την βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων ,δημιουργώντας ομοιογενή τμήματα (ηλικιακά και μαθησιακά) και με την βοήθεια των καθηγητών μας οι οποίοι αποτελούν ένα αναπόσπαστο και καθοριστικό κομμάτι της φιλοσοφίας, της επιτυχίας και της αποτελεσματικότητάς μας  ,επιτυγχάνουμε στην experttraining   προσαρμόζοντας  τη διδασκαλία στο μαθησιακό τύπο κάθε σπουδαστή την απόκτηση των ανώτερων πτυχίων της αγγλικής. 

Με την εξειδικευμένη μεθοδολογία της expert-training που απευθύνεται σε σπουδαστές και ενήλικες/επαγγελματίες στοχεύουμε  στην βαθύτερη γνώση της γλώσσας και δίνουμε την δυνατότητα στους αρχάριους σπουδαστές μας να καλύψουν σε 10 μήνες την ύλη 5 ετών που θα χρειάζονταν  με τα κλασικά «παιδικά» προγράμματα ή να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα ταχύθυρμα προγράμματα Business English για να αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματικούς λόγους.

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ                                (BEGINNERS, LOWER , PROFICIENCY,BUSINESS ENGLISH)

Τα τμήματα αποτελούνται αποκλειστικά από ενήλικες ,είναι ολιγομελή και η ένταξη των εκπαιδευόμενων  μόνο για τα επίπεδα B2 & C2 γίνεται κατόπιν δωρεάν κατατακτήριου τεστ. Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν & σε ατομικό μάθημα στο Εκπαιδευτικό μας Κέντρο ή σε χώρο της δικής σας επιλογής και εξ αποστάσεως με καθηγητή παρακολουθώντας “ζωντανά” τα μαθήματα μέσω internet .

Έναρξη τμημάτων για BEGINNERS, LOWER B2 , PROFICIENCY C2 Οκτώβριο και Μάρτιο δύο φορές τον χρόνο. 

COURSE  1

Beginners έως  B1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)

 • Τμήμα  διάρκειας 8 μηνών
 • Εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, κάλυψη αρκετού μέρους της γραμματικής.
 • Καθηγητές που έχουν μητρική γλώσσα την αγγλική και πανεπιστημιακό δίπλωμα ή Έλληνες με πανεπιστημιακό δίπλωμα και με πολυετή διαμονή στην Αγγλία.
 • Τμήματα πρωινά ή βραδινά, καθημερινές ή  Σαββάτου, 2 φορές  ανά εβδομάδα.
 • Απευθύνεται σε αρχάριους μαθητές. Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές κατέχουν επίπεδο γνώσεων Β1 και είναι σωστά προετοιμασμένοι για την ένταξη τους στο επόμενο τμήμα που θα τους δώσει την δυνατότητα απόκτησης του πτυχίου Β2 (Lower).
COURSE  2

Lower B2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

 • Τμήμα  διάρκειας 8 μηνών
 • Ολοκλήρωση της γραμματικής με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο και στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.
 • Καθηγητές που έχουν μητρική γλώσσα την αγγλική και πανεπιστημιακό δίπλωμα ή Έλληνες με πανεπιστημιακό δίπλωμα και με πολυετή διαμονή στην Αγγλία.
 • Τμήματα πρωινά ή βραδινά, καθημερινές ή  Σαββάτου, 2 φορές  ανά εβδομάδα.
 • Απευθύνεται σε μαθητές με μέτρια γνώση Αγγλικών ή κατόχους του  B1Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο  ECCE   του Πανεπιστημίου του Michigan ή το FCE LOWER  του  Πανεπιστημίου του Cambridge διεθνώς αναγνωρισμένα  και  αντιστοιχούν στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.
COURSE  3

Proficiency C2  (ΑΡΙΣΤΗ  ΓΝΩΣΗ)

 • Τμήμα  διάρκειας 8 μηνών
 • Έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο και στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.
 • Καθηγητές που έχουν μητρική γλώσσα την αγγλική και πανεπιστημιακό δίπλωμα ή Έλληνες με πανεπιστημιακό δίπλωμα και με πολυετή διαμονή στην Αγγλία.
 • Τμήματα πρωινά ή βραδινά, καθημερινές ή  Σαββάτου, 2 φορές  ανά εβδομάδα.
 • Απευθύνεται σε μαθητές με καλή γνώση Αγγλικών ή κατόχους του B2(Lower)Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο  ECPE   του Πανεπιστημίου του Michigan ή το CPE PROFICIENCY του  Πανεπιστημίου του Cambridge διεθνώς αναγνωρισμένα  και  αντιστοιχούν στο επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.