Μαθήματα Αγγλικών για Παιδιά

Τα παιδιά σας στην experttraining παρακολουθούν μαθήματα σε μια τάξη με μαθητές της ίδιας ηλικίας και του ίδιου επιπέδου γνώσεων, για να επιτύχουν την μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο. Θα έχουν επίσης την προσοχή που απαιτείται για το καθένα ξεχωριστά, ώστε να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η προσέγγισή μας καλύπτει όλες τις πτυχές της επικοινωνίας, με έμφαση στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στον προφορικό λόγο, προκειμένου να εξοπλίσουμε τους μαθητές μας με τα Αγγλικά που θα χρειαστούν για τις σπουδές, την εργασία και τις κοινωνικές τους συναναστροφές στο μέλλον.Παρακολουθώντας το πρόγραμμα μας  Μαθήματα Αγγλικών για Παιδιά και Εφήβους  οι μαθητές μας στο τέλος  έχουν αποκτήσει πιστοποιηµένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ & ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

  • διδάσκονται από υψηλά καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές με πανεπιστημιακό δίπλωμα που είναι είτε native speakers είτε Έλληνες με πανεπιστημιακό δίπλωμα και πολυετή διαμονή στην Αγγλία.
  • μαθαίνουν Αγγλικά στις μικρότερες ηλικίες μέσα από τραγούδια, ποιήματα, ιστορίες, παιχνίδια και από έναν μεγάλο αριθμό δημιουργικών δραστηριοτήτων που ικανοποιούν την έμφυτη τάση τους για διασκέδαση.
  • λαμβάνουν μέρος σε ομαδικές δραστηριότητες και εργασίες από ολόκληρη την τάξη, ειδικά σχεδιασμένες για τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά
  • βελτιώνουν συνεχώς τα Αγγλικά τους και αποκτούν αυτοπεποίθηση.
  • καλύπτουν όλες τις πτυχές της επικοινωνίας – κατανόηση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή.
  • προετοιμάζονται  για τις εξετάσεις με εγγυημένη επιτυχία απόκτησης πτυχίων .
  • κατακτούν την Αγγλική γλώσσα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ
A & Β Junior One year course (σε μία Ακαδημαϊκή Χρονιά)

Ενθαρρύνουμε τα πρώτα βήματα και την προσπάθεια των μαθητών μας αναπτύσσοντας τη δίγλωσση ικανότητα επικοινωνίας με πλούσια εικονογραφημένα βιβλία, ασκήσεις, δεξιότητες, κατασκευές, σκετς, τραγούδι, ζωγραφική, χρήση νέων τεχνολογιών όπως οι διαδραστικοί πίνακες και εφαρμογή σύγχρονων βιωματικών μεθόδων εκπαίδευσης . Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά από Β΄ Δημοτικού, η ένταξη τους γίνεται με κριτήριο την ηλικία. Υλοποίηση προγράμματος : 2 μέρες με 3 ώρες συνολικά κάθε εβδομάδα , διάρκειας 9 μηνών. Έναρξη τμημάτων τον Σεπτέμβριο λήξη τον Ιούνιο.

A Senior 

Οι μαθητές ξεκινούν την εξάσκηση τόσο στην παραγωγή προφορικού λόγου όσο και στη γραπτή έκφραση (σύντομες εκθέσεις). Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κάνουν ακουστική εξάσκηση και μαθαίνουν να κατανοούν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες χαμηλού βαθμού δυσκολίας.

Επίσης θα διδαχθούν  μέρος  της αγγλικής γραμματικής και θα καταφέρουν  να εμπλουτίσουν σημαντικά  το λεξιλόγιό τους.

Οι μαθητές μπορούν στο τέλος του προγράμματος να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για το Starters. Το πρώτο πτυχίο των Young Learners English Tests.

Επίπεδο τίτλου: Προκαταρκτική γνώση

Υλοποίηση προγράμματος : 2 μέρες με 3 ώρες συνολικά κάθε εβδομάδα , διάρκειας 9 μηνών . Έναρξη τμημάτων τον Σεπτέμβριο λήξη τον Ιούνιο.

B Senior

Οι μαθητές εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο το λεξιλόγιο τους ,μαθαίνουν και εξασκούν τις γραμματικές τους γνώσεις οι οποίες πλησιάζουν στην ολοκλήρωση τους. Η ακουστική εξάσκηση, η παραγωγή προφορικού λόγου αλλά και η εξάσκηση στη γραπτή έκφραση (σύντομες εκθέσεις) αποτελούν και σε αυτή την τάξη αναπόσπαστο κομμάτι.

Οι μαθητές μπορούν στο τέλος του προγράμματος να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για το Movers. Το δεύτερο πτυχίο των Young Learners English Tests .

Επίπεδο τίτλου: Στοιχειώδης γνώση = A1

Υλοποίηση προγράμματος : 2 μέρες με 3 ώρες συνολικά κάθε εβδομάδα , διάρκειας 9 μηνών. Έναρξη τμημάτων τον Σεπτέμβριο λήξη τον Ιούνιο. 

C Senior

Μεθοδική  εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη ολοκληρώνεται η διδασκαλία της Αγγλικής γραμματικής, συνεχίζεται ο εμπλουτισμός λεξιλογίου ,η ακουστική εξάσκηση , η παραγωγή προφορικού λόγου αλλά και η εξάσκηση στη γραπτή έκφραση.

Οι μικρότεροι μαθητές μπορούν στο τέλος του προγράμματος να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για το Flyers, το τρίτο πτυχίο των Young Learners English Tests  και οι έφηβοι μαθητές να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για το Key English Test for Schools (KETfS) .

Επίπεδο τίτλου: Βασική γνώση = A2

Υλοποίηση προγράμματος : 2 μέρες με 4 ώρες συνολικά κάθε εβδομάδα , διάρκειας 9 μηνών. Έναρξη τμημάτων τον Σεπτέμβριο λήξη τον Ιούνιο.

D Senior

Μεθοδική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο. Οι μαθητές θα χρησιμοποιούν οικεία και καθημερινά θέματα, τα οποία είναι κατάλληλα για την ηλικία τους. Σ’ αυτή την τάξη ξεκινά η προετοιμασία για τα πτυχία.

Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο   BCCE  του Hellenic American University ή το Preliminary English Test (PET) του Πανεπιστημίου του Cambridge διεθνώς αναγνωρισμένα  και  αντιστοιχούν στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Επίπεδο τίτλου: Μέτρια γνώση = B1

Υλοποίηση προγράμματος : 2 μέρες με 5 ώρες συνολικά κάθε εβδομάδα , διάρκειας 9 μηνών. Έναρξη τμημάτων τον Σεπτέμβριο λήξη τον Ιούνιο.

Pre Lower

Οι μαθητές καλούνται να εξασκηθούν στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων καθώς και στην παραγωγή γραπτού (έκθεση) και προφορικού λόγου (speaking).

Προετοιμασία για το τμήμα Lower και αποτελεί μέρος της προετοιμασίας για το πτυχίο.

Υλοποίηση προγράμματος : 2 μέρες με 5 ώρες συνολικά  κάθε εβδομάδα , διάρκειας 9 μηνών. Έναρξη τμημάτων τον Σεπτέμβριο λήξη τον Ιούνιο.

Lower

Οι μαθητές ολοκληρώνουν την εξάσκηση  στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων καθώς και στην παραγωγή γραπτού (έκθεση) και προφορικού λόγου (speaking). Μεθοδική  εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου με εξειδικευμένα  Tests πανομοιότυπα  με αυτά των εξετάσεων  ώστε να διαγνωστούν έγκαιρα πιθανές αδυναμίες τους και να επιλυθούν.

Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο  ECCE   του Πανεπιστημίου του Michigan ή το FCE LOWER  του  Πανεπιστημίου του Cambridge διεθνώς αναγνωρισμένα  και  αντιστοιχούν στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Επίπεδο τίτλου: Καλή γνώση = B2 

Υλοποίηση προγράμματος : 3 μέρες με 6 ώρες συνολικά κάθε εβδομάδα , διάρκειας 9 μηνών. Έναρξη τμημάτων τον Σεπτέμβριο λήξη τον Ιούνιο.

Advanced

Μεθοδική  εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την βελτίωση του γραπτού λόγου. Θεωρείται το πρώτο βήμα για την απόκτηση του πτυχίου C2.

Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο   ALCE  του Hellenic American University  ή το Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) του  Πανεπιστημίου του Cambridge διεθνώς αναγνωρισμένα  και  αντιστοιχούν στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Επίπεδο τίτλου: Πολύ καλή γνώση = C1 

Υλοποίηση προγράμματος : 3 μέρες με 6 ώρες συνολικά κάθε εβδομάδα , διάρκειας 9 μηνών. Έναρξη τμημάτων τον Σεπτέμβριο λήξη τον Ιούνιο.

Proficiency

Οι μαθητές θα αποκτήσουν ένα επίπεδο στην αγγλική γλώσσα ανάλογο με εκείνο ενός φυσικού ομιλητή της γλώσσας. Στόχος  δεν είναι μόνο η απόκτηση του πιστοποιητικού αλλά κυρίως να εξασφαλίσουν οι μαθητές μας τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν σε πραγματικές συνθήκες όπως για παράδειγμα στις σπουδές τους στο εξωτερικό ή στην επικοινωνία τους στην καθημερινή ζωή.

Έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο και στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου  πραγματοποιώντας  Tests  προσομοίωσης  των εξετάσεων  ώστε να εξοικειωθούν με την διαδικασία και να  διαγνωστούν έγκαιρα πιθανές αδυναμίες τους και να επιλυθούν.

Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο  ECPE του Πανεπιστημίου του Michigan ή το Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)  του  Πανεπιστημίου του Cambridge διεθνώς αναγνωρισμένα  και  αντιστοιχούν στο επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Επίπεδο τίτλου: Άριστη γνώση = C2

Υλοποίηση προγράμματος : 3 μέρες με 6 ώρες συνολικά κάθε εβδομάδα , διάρκειας 9 μηνών. Έναρξη τμημάτων τον Σεπτέμβριο λήξη τον Ιούνιο.