TOEIC-IELTS-TOEFL

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ TOEIC-IELTS-TOEFL

 Τα τμήματα αποτελούνται αποκλειστικά από ενήλικες ,είναι ολιγομελή και η ένταξη των εκπαιδευόμενων  μόνο για τα προχωρημένα επίπεδα  γίνεται κατόπιν δωρεάν κατατακτήριου τεστ. Όλα τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν & σε ατομικό μάθημα στο Εκπαιδευτικό μας Κέντρο ή σε χώρο της δικής σας επιλογής και εξ αποστάσεως με καθηγητή παρακολουθώντας  “ζωντανά” τα  μαθήματα μέσω internet .

Έναρξη τμημάτων για TOEICIELTSTOEFL  όλο το χρόνο!!

 

TOEIC

Στην expert-training εγγυόμαστε την επιτυχημένη προετοιμασία σας για τις εξετάσεις του TOEIC. Οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας, έχοντας πολύχρονη εμπειρία θα σας διδάξουν όλα τα «μυστικά», θα σας προτείνουν το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσετε βάσει του επιπέδου σας, και θα σας  οδηγήσουν με σιγουριά στην απόκτηση του πτυχίου σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο και με λιγότερη προσπάθεια.

Test Of English for International Communication (TOEIC)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΩΡΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
TOEIC LEVEL 1 ** 7 εβδομάδες – 42 ώρες – 2 Χ 3ωρα/εβδ. Β1
TOEIC LEVEL 2 *** 7 εβδομάδες – 42 ώρες – 2 Χ 3ωρα/εβδ. Β2
TOEIC LEVEL 3 **** 2 εβδομάδες – 12 ώρες – 2 Χ 3ωρα/εβδ. C1-C2*

* Η επίτευξη βαθμολογίας  C1 έως C2 για το TOEIC εξαρτάται από το επίπεδο έναρξης των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν στο τμήμα.
** Για υποψήφιους με χαμηλό επίπεδο γνώσεων είναι προϋπόθεση η παρακολούθηση και των 2 τάξεων  LEVEL 1 &  LEVEL 2.
*** Οι υποψήφιοι επιπέδου Pre lower ή  lower παρακολουθούν μόνο το LEVEL 2.
**** Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  πρόσφατου lower παρακολουθούν μόνο το LEVEL 3.

Το TOEIC  είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών για υποψήφιους που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Με το TOEIC πιστοποιείται η ικανότητα του υποψηφίου στο να μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Αποτελεί αναγνωρισμένο πτυχίο γλωσσομάθειας στην Ελλάδα και διεθνώς και πιστοποιεί ,ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος, τη μέτρια (Β1), καλή (Β2), πολύ καλή (Γ1) και άριστη (Γ2) γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η εξέταση TOEIC ενδιαφέρει κυρίως εκείνους που στον επαγγελματικό τους χώρο είναι απαραίτητη η καθημερινή χρήση Αγγλικών. Επαγγελματίες που εργάζονται στις τουριστικές επιχειρήσεις, στο χώρο της εστίασης και σε άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, σε αεροπορικές εταιρείες, σε χώρους διεξαγωγής σεμιναρίων και αθλητικών δρώμενων ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν μία πιστοποίηση του επιπέδου των Αγγλικών τους. Ασφαλώς, υψηλό ενδιαφέρον παρατηρείται και από όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν την γνώση Αγγλικών τους στο ελληνικό κράτος και το ΑΣΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στο δημόσιο τομέα.

Που αναγνωρίζεται το TOEIC®
  • Δημόσιες Αρχές
  • Πανεπιστήμια στην Ελλάδα
  • Πανεπιστήμια στο εξωτερικό
  • Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί
Η κλίμακα βαθμολόγησης του TOEIC
Επίπεδο Γνώσης Επίπεδο Γλώσσας Βαθμός
(Άριστη) (Proficiency) 905-990 *
Πολύ   Καλή Advanced 785-900
Καλή Lower 505-780
Μέτρια Basic 405-500

* Το ΑΣΕΠ δεν αναγνωρίζει το ΤΟΕΙC στο επίπεδο C2 το αναγνωρίζει έως C1 

Κόστος εξετάσεων: Τα εξέταστρα του TOEIC  είναι 120€

Ημερομηνίες εξετάσεων: Δύο έως τέσσερις φορές τον μήνα

Σχετικό link: http://www.hau.gr/?i=examinations.el.toeic-schedule-2016

Δυνατότητα επανεξέτασης: Μία φορά κάθε 28 ημερολογιακές ημέρες.

IELTS

To Διεθνές Σύστημα Εξέτασης Αγγλικής Γλώσσας International English Language Testing System (IELTS) αποτελεί το πιο σημαντικό τεστ επάρκειας της αγγλικής γλώσσας για υποψήφιους σπουδαστές των βρετανικών πανεπιστημίων. Το IELTS διαφέρει από τα υπόλοιπα γνωστά τεστ γνώσεων της αγγλικής γλώσσας αφού αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου σε ακαδημαϊκά θέματα.  Είναι πλέον το πιο δημοφιλές τεστ παγκοσμίως και έτσι κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες υποψήφιοι γίνονται κάτοχοι του διπλώματος. Η εξέταση IELTS είναι ιδιαίτερα σημαντική ως μέτρο γλωσσικής επάρκειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στον Καναδά και ολοένα και περισσότερο στις ΗΠΑ.

Το IELTS δεν ανοίγει το δρόμο μόνο για σπουδές και καριέρα στο εξωτερικό, αλλά είναι πλέον ευρέως αποδεκτό και στην Ελλάδα. Πολλά από τα κορυφαία Ελληνικά πανεπιστήμια, Ιδιωτικά κολλέγια και Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εργοδότες ιδιωτικού τομέα και κυβερνητικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ), αναγνωρίζουν την βαθμολογία του IELTS ως έναν αξιόπιστο και έγκυρο δείκτη ικανότητας επικοινωνίας στα αγγλικά.

International English Language Testing System (IELTS)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΩΡΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
IELTS LEVEL 1 ** 12 εβδομάδες – 72 ώρες – 2 Χ 3ωρα/εβδ. B2 έως C2*
IELTS LEVEL 2 ***   7 εβδομάδες – 42 ώρες – 2 Χ 3ωρα/εβδ. B2 έως C2*
IELTS LEVEL 3 ****   2 εβδομάδες – 12 ώρες – 2 Χ 3ωρα/εβδ. B2 έως C2*

* Η επίτευξη βαθμολογίας  B2 έως C2 για το IELTS εξαρτάται από το επίπεδο έναρξης των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν στο τμήμα.
** Οι υποψήφιοι με χαμηλό επίπεδο γνώσεων  (παρακολουθούν μόνο το LEVEL 1)
*** Οι υποψήφιοι επιπέδου B2 ή C1. (παρακολουθούν μόνο το LEVEL 2)
**** Οι υποψήφιοι με πρόσφατο Proficiency – C2. (παρακολουθούν μόνο το LEVEL 3)

Bαθμολογία IELTS – Eπίπεδο ΚΕΠΑ – Γνώση Επιπέδων
<4.0 Κάτω από Β1 Στοιχειώδης
4.0–5.0 B1 Μέτρια
5.5–6.5 B2 Καλή
7.0–8.0 C1 Πολύ  καλή
8.5–9.0 C2 Άριστη γνώση

* Το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει το IELTS & στο επίπεδο C2

Κόστος εξετάσεων: Τα εξέταστρα του IELTS  είναι 195€.

Ημερομηνίες εξετάσεων: Δύο έως τέσσερις φορές τον μήνα

Σχετικό link: http://www.britishcouncil.gr/exam/ielts/dates-fees-locations

Δυνατότητα επανεξέτασης: Δεν υπάρχει περιορισμός, μπορείτε να δώσετε οποιαδήποτε διαθέσιμη ημερομηνία.

TOEFL 

Το TOEFL iBT® (internet-based test) είναι τεστ υψηλής χρηστικότητας (high stakes exam). Πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για το TOEFL iBT® στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η εξέταση TOEFL iBT® αξιολογεί την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε και να καταλαβαίνετε την Αγγλική σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Επίσης, αξιολογεί σε ποιο βαθμό συνδυάζετε τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το TOEFL iBT®;

Το TOEFL iBT® μπορεί να χρησιμοποιηθεί από:

  • Σπουδαστές οι οποίοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Προγράμματα εκμάθησης της Αγγλικής (ως κατατακτήρια ή τελική εξέταση)
  • Υποψήφιους πιστοποιήσεων και υποτροφιών
  • Μαθητές Αγγλικής οι οποίοι επιθυμούν να ελέγξουν τη μαθησιακή τους πρόοδο
  • Σπουδαστές και εργαζόμενους οι οποίοι αιτούνται βίζα
Πού γίνεται αποδεκτό το TOEFL iBT®;

Περισσότερα από 8500 Πανεπιστήμια, Κολέγια, Ινστιτούτα και εκπαιδευτικοί Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το TOEFL iBT® για την ένταξη φοιτητών σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το Educational Testing Service (ETS) είναι ο οργανισμός που διαθέτει το TOEFL και που στέλνει τους βαθμούς των εξεταζομένων στα Πανεπιστήμια. Η εξέταση γίνεται αποκλειστικά σε υπολογιστή. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται πλέον το νέο σύστημα εξέτασης TOEFL iBT (Internet Based Testing). 

Test Of English as a Foreign Language (TOEFL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΩΡΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
TOEFL LEVEL 1 ** 12 εβδομάδες – 72 ώρες – 2 Χ 3ωρα/εβδ. B2 έως C2*
TOEFL LEVEL 2 *** 7 εβδομάδες – 42 ώρες – 2 Χ 3ωρα/εβδ. B2 έως C2*
 TOEFL LEVEL 3 **** 2 εβδομάδες – 12 ώρες – 2 Χ 3ωρα/εβδ. B2 έως C2*

* Η επίτευξη βαθμολογίας  B2 έως C2 για το IELTS εξαρτάται από το επίπεδο έναρξης των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν στο τμήμα.
** Οι υποψήφιοι με χαμηλό επίπεδο γνώσεων  (παρακολουθούν μόνο το LEVEL 1)
*** Οι υποψήφιοι επιπέδου B2 ή C1. (παρακολουθούν μόνο το LEVEL 2)
**** Οι υποψήφιοι με πρόσφατο Proficiency – C2. (παρακολουθούν μόνο το LEVEL 3) 

Διαδικασία βαθμολόγησης του TOEFL iΒΤ®

Τα αποτελέσματα καθορίζονται από την επίδοση των υποψηφίων στα ερωτήματα της εξέτασης. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν τουλάχιστον σε μία ερώτηση από την κάθε μία από τις ενότητες Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) και Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening), να γράψουν τουλάχιστον μία έκθεση (Writing) και να ολοκληρώσουν τουλάχιστον ένα θέμα στην ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking), ώστε να λάβουν αποτέλεσμα. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν βαθμολογία ανά ενότητα και συνολική βαθμολογία.

Ενότητες εξέτασης Βαθμολογία με κλίμακα
Κατανόηση Γραπτού Λόγου 0-30
Κατανόηση Προφορικού Λόγου 0-30
Παραγωγή Προφορικού Λόγου 0-30
Παραγωγή Γραπτού Λόγου 0-30
Συνολική βαθμολογία 0-120

Δεν υπάρχει επιτυχής (pass) ή ανεπιτυχής (fail) βαθμολογία στις εξετάσεις. Το κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ή οι εκπρόσωποί τους θέτουν τις δικές τους απαιτήσεις σχετικά με βαθμολογία.

Κόστος εξετάσεων: Το κόστος των εξετάσεων για το TOEFL είναι 245$.

Ημερομηνίες εξετάσεων: Δύο έως τέσσερις φορές τον μήνα

Σχετικό link: http://www.hau.gr/?i=examinations.el.toefl-ibt

Δυνατότητα επανεξέτασης: Κάθε υποψήφιος μπορεί να δώσει το TOEFL (internet-based) μια φορά το μήνα.