Μαθήματα Γαλλικών για Παιδιά

 Το παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Σε μας τα γαλλικά γίνονται παιχνίδι. Οι απαρχαιωμένες μέθοδοι ανήκουν πια στο παρελθόν. Το παιδί σας μαθαίνει γαλλικά εύκολα, γρήγορα και σωστά.

Η μεθοδολογία μας εστιάζει στις δεξιότητες του/της μαθητή/μαθήτριας και το ενδιαφέρον είναι προσανατολισμένο στον καθένα ξεχωριστά. Εκμεταλλευόμαστε την τεχνολογία, επενδύουμε στην επικοινωνία και βασιζόμαστε στην ανθρώπινη σχέση. Στο πρόγραμμα μας Μαθήματα Γαλλικών για Παιδιά και Εφήβους συνδυάζουμε την ουσία με την επιτυχία στις εξετάσεις.

Μέσω του διαδραστικού υλικού   το παιχνίδι της εκμάθησης ψηφιοποιείται, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των επίδοξων γαλλομαθών μας φίλων. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να τραγουδήσουν και να λύσουν γρίφους, να διαβάσουν ιστορίες και να μάθουν έτσι το λεξιλόγιο με μεγαλύτερη ευκολία.

Για την απόλυτη επιτυχία του συστήματος η διδασκαλία γίνεται σε ολιγομελή τμήματα των 4 έως 6 ατόμων, που δημιουργούνται με κριτήρια την ηλικία, το επίπεδο γνώσης και τα κοινά ενδιαφέροντα των σπουδαστών και σπουδαστριών μας.

Οι καθηγητές πέραν των εξαιρετικών παιδαγωγικών τους δεξιοτήτων  έχουν ως μητρική τους τη γλώσσα που διδάσκουν και έτσι είναι σε θέση να προσφέρουν μια ιδανική εισαγωγή των μαθητών στη γλώσσα. Οι μαθητές μαθαίνουν να επικοινωνούν στα Γαλλικά από τα αρχικά στάδια  και στη συνέχεια, αποκτούν άνεση, ευχέρεια λόγου και μπορούν να ανταποκριθούν σε συνομιλίες της καθημερινότητας, έχοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ
Preparatoire

Γνωριμία με την ξένη γλώσσα. Η πρώτη επαφή με τη γαλλική γλώσσα γίνεται μέσα από εργαστήρια ψυχαγωγικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν παιχνίδια, τραγούδια, σωματική έκφραση, βήματα χορού, μουσική.

COURS 1 – Α1

Βάζουμε τις πρώτες βάσεις της γαλλικής γλώσσας ακολουθώντας μεθοδική εκπαιδευτική διαδικασία για την εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων της γλώσσας. Στόχος  επίτευξη γνώσεων έως  ένα αρχικό επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε καθημερινές καταστάσεις.

COURS 2 –A2

Ελκυστικές και δυναμικές δραστηριότητες, με προοδευτική εκμάθηση της γραμματικής. Tα παιδιά καθώς περνούν οι εβδομάδες, αναπτύσσουν προφορικές και γραπτές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα.

COURS 3 –Β1

Εμβάθυνση στη γλώσσα. Ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Κάλυψη μεγάλου μέρους  της Γαλλικής γραμματικής.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης  του τμήματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο  DELF B1 διεθνώς αναγνωρισμένο από το Γαλλικό Υπουργείο παιδείας ή το SORBONNE B1 αναγνωρισμένο από το Πανεπιστήμιο Σορβόννης και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

COURS 4 –Β2

Ολοκληρωμένη εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ολοκλήρωση όλης της γαλλικής γραμματικής.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης  του τμήματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο  DELF B2 διεθνώς αναγνωρισμένο από το Γαλλικό Υπουργείο παιδείας ή το SORBONNE B2 αναγνωρισμένο από το Πανεπιστήμιο Σορβόννης και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

COURS 5 – C1

Συστηματική εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την βελτίωση του γραπτού λόγου. Κατανόηση αυθεντικού προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού σε υψηλό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης  του τμήματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο  DALF C1 διεθνώς αναγνωρισμένο από το Γαλλικό Υπουργείο παιδείας ή το SORBONNE C1 αναγνωρισμένο από το Πανεπιστήμιο Σορβόννης και αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

COURS 6 – C2

Συστηματική εξάσκηση της γλώσσας με στόχο την σύνταξη δομημένου κειμένου διαφόρων τύπων σε άριστο επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης  του τμήματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο  DALF C2 διεθνώς αναγνωρισμένο από το Γαλλικό Υπουργείο παιδείας ή το SORBONNE C2 αναγνωρισμένο από το Πανεπιστήμιο Σορβόννης και αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.