Μαθήματα Γερμανικών για Ενήλικες

 Τα Γερμανικά είναι η περισσότερο ομιλούμενη μητρική γλώσσα στην Ευρώπη και αποτελεί γλώσσα εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Όποιος μιλάει Γερμανικά μπορεί να επικοινωνήσει με 100 εκ. Ευρωπαίους στη μητρική τους γλώσσα.

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα μας Μαθήματα Γερμανικών για Ενήλικες σας δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσετε την επαγγελματική και προσωπική σας ζωή αισθητά. Βελτιώνετε τις επαγγελματικές σας προοπτικές σε γερμανικές εταιρίες που στεγάζονται στη χώρα σας αλλά και στο εξωτερικό. Η καλή γνώση των Γερμανικών σάς καθιστά παραγωγικό συνεργάτη για έναν εργοδότη που δραστηριοποιείται παγκοσμίως.

Επίσης τα Γερμανικά είναι η δεύτερη πιο σημαντική γλώσσας της επιστήμης και η Γερμανία βρίσκεται, λόγω της προσφοράς της στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην 3η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και απονέμει υποτροφίες για έρευνα σε αλλοδαπούς επιστήμονες. Η Γερμανία απονέμει μεγάλο αριθμό υποτροφιών για σπουδές στη χώρα και αποτελεί ελκυστικό τόπο σπουδών. Με γνώσεις Γερμανικών, ολόκληρο το προσφερόμενο φάσμα σπουδών βρίσκεται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου.

Με την εξειδικευμένη μεθοδολογία της experttraining που απευθύνεται σε σπουδαστές και ενήλικες/επαγγελματίες, σημαντικό είναι το γεγονός ότι το μάθημα διεξάγεται στα Γερμανικά, στη μητρική δηλαδή γλώσσα των καθηγητών. Οι μαθητές εξοικειώνονται από νωρίς με την προφορά των Γερμανικών, τις ιδιαιτερότητες της γλώσσας και μπορούν και οι ίδιοι να επικοινωνήσουν από τον πρώτο κιόλας χρόνο με έναν Γερμανό συνομιλητή.

Στόχος μας είναι να μυήσουμε τους σπουδαστές  όλων των επιπέδων σε εναλλακτικούς τρόπους μάθησης που εγγυώνται τη βαθύτερη γνώση της γλώσσας και της κληρονομιάς της εκμεταλλευόμενοι τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και δημιουργώντας ομοιογενή τμήματα ηλικιακά και μαθησιακά.

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα τμήματα αποτελούνται αποκλειστικά από ενήλικες ,είναι ολιγομελή και η ένταξη των εκπαιδευόμενων μόνο για τα επίπεδα B2 & C2 γίνεται κατόπιν δωρεάν κατατακτήριου τεστ. Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν & σε ατομικό μάθημα στο Εκπαιδευτικό μας Κέντρο ή σε χώρο της δικής σας επιλογής και εξ αποστάσεως με καθηγητή παρακολουθώντας “ζωντανά” τα μαθήματα μέσω internet .

Έναρξη τμημάτων Οκτώβριο και Μάρτιο δύο φορές τον χρόνο. 

ΚURS 1

Αρχαρίων έως Zertifikat B1(ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)

 • Τμήμα  διάρκειας 8-10 μηνών
 • Είναι το τμήμα εισαγωγής, κατά τη διάρκεια του οποίου διδάσκονται οι βασικές δομές της γραμματικής της γλώσσας καθώς επίσης γίνονται και τα πρώτα μαθήματα φωνητικής. Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Η μελέτη γίνεται πάνω σε απλά και κατανοητά κείμενα, ακουστικά θέματα, ασκήσεις κατανόησης. Στην πορεία  μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση χρησιμοποιώντας σωστά τις γραμματικές του γνώσεις, που αυξάνονται όλο και περισσότερο, και ένα λεξιλόγιο που γίνεται όλο και πιο πλούσιο. Τα κείμενα γίνονται πιο σύνθετα, έχει ασκήσεις κατανόησης, εκθέσεις και συζητήσεις πάνω σε θέματα επικαιρότητας. Με την βοήθεια των καθηγητών ο σπουδαστής είναι σε θέση, πολύ σύντομα να εκφράζεται στα Γερμανικά σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας (στο εστιατόριο, στον σιδηροδρομικό σταθμό, στο ξενοδοχείο).
 • Καθηγητές που έχουν μητρική γλώσσα την γερμανική και πανεπιστημιακό δίπλωμα ή Έλληνες με πανεπιστημιακό δίπλωμα και με πολυετή διαμονή στην Γερμανία.
 • Τμήματα πρωινά ή βραδινά, καθημερινές ή Σαββάτου, 4ωρα ανά εβδομάδα.
 • Απευθύνεται σε αρχάριους μαθητές. Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο  Zertifikat B1 του Goethe-Institut διεθνώς αναγνωρισμένο και  αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.
ΚURS 2

Zertifikat B2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

 • Τμήμα  διάρκειας 8-10 μηνών
 •  O σπουδαστής διαβάζει με άνεση χωρίς να μεταφράζει. Έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επικοινωνιακές ικανότητές του και οι συζητήσεις του, υποβοηθούμενες πάντοτε από τον καθηγητή του, είναι πάνω στα πιο ποικίλα θέματα. Είναι σε θέση να κατανοεί την γλώσσα των media και να καταλαβαίνει περισσότερο τον κόσμο της Γερμανικής κοινωνίας, με τις δυναμικές της και την εξέλιξή της. Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση που καθιστά δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας. Μπορεί να παραγάγει με σαφήνεια  ένα κείμενο σε ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων εκάστοτε επιλογών .
 • Καθηγητές που έχουν μητρική γλώσσα την γερμανική και πανεπιστημιακό δίπλωμα ή Έλληνες με πανεπιστημιακό δίπλωμα και με πολυετή διαμονή στην Γερμανία.
 • Τμήματα πρωινά ή βραδινά, καθημερινές ή  Σαββάτου,  4ωρα ανά εβδομάδα.
 • Απευθύνεται σε μαθητές με μέτρια γνώση γερμανικών ή κατόχους του  Zertifikat B1.
 • Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο  Zertifikat B2 του Goethe-Institut διεθνώς αναγνωρισμένο  και  αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.
ΚURS 3

Zertifikat C2  (ΑΡΙΣΤΗ  ΓΝΩΣΗ)

 • Τμήμα  διάρκειας 8-10 μηνών
 • Είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης, απαραίτητων για την ολοκληρωμένη κατοχή της γλώσσας. Η γλώσσα των media και της πολιτικής. Μελέτη πάνω σε ιδιαίτερες συντακτικές δομές, στο ύφος της ομιλούμενης γλώσσας, των επιστολών και της δημοσιογραφίας. Είναι εφικτή η κατανόηση  απαιτητικών  κειμένων και ο σπουδαστής μπορεί να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα για  διάφορους σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει καλά διαρθρωμένα κείμενα  με σαφήνεια και λεπτομέρεια πάνω σε σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας σωστή χρήση συνδετικών στοιχείων. Μπορεί o σπουδαστής να συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης κατέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλο για κάθε περίσταση, χρησιμοποιεί σωστά κάθε εκφραστικό μέσο, είτε στον προφορικό λόγο [έχει από καιρό διαχωρίσει τον λόγο της λογοτεχνίας από της συνομιλίας (ακόμα και σε εργασιακό επίπεδο) ] είτε στον γραπτό. Εκφράζεται κατευθείαν στα Γερμανικά και με τον ίδιο τρόπο είναι προσαρμοσμένη και η σκέψη του.  Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει.
 • Καθηγητές που έχουν μητρική γλώσσα την γερμανική και πανεπιστημιακό δίπλωμα ή Έλληνες με πανεπιστημιακό δίπλωμα και με πολυετή διαμονή στην Γερμανία.
 • Τμήματα πρωινά ή βραδινά, καθημερινές ή  Σαββάτου,  4ωρα ανά εβδομάδα.
 • Απευθύνεται σε μαθητές με καλή γνώση γερμανικών ή κατόχους του Zertifikat B2 .
 • Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο  Zertifikat C2 του Goethe-Institut διεθνώς αναγνωρισμένο  και  αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.