Μαθήματα Γερμανικών για Παιδιά

 Θεωρώντας πως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν πρέπει να αναλώνεται μόνο στην απόκτηση ενός πτυχίου, βοηθάμε τους σπουδαστές μας να αποκτήσουν μεγαλύτερο κίνητρο και ενδιαφέρον για το μάθημα, έτσι ώστε ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα μας  Μαθήματα Γερμανικών για Παιδιά και Εφήβους  να κατέχουν πήρως τη γλώσσα. Με πλούσιο διαδραστικό υλικό και μεθοδολογία που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τους μικρούς μαθητές, τα τμήματα Γερμανικών για παιδιά θέτουν τις σωστές βάσεις και δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να εξοικειωθούν με μία απαιτητική αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη για το μέλλον γλώσσα.

Με γνώμονα τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών  δημιουργούμε διαφορετικά προγράμματα σπουδών ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών μας. Έτσι, εκτός από ολιγομελή, εξασφαλίζουμε και απολύτως ομοιογενή τμήματα, τα οποία διευκολύνουν τη γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση της γλώσσας. Τέλος, η διαρκής ενημέρωσή, του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού μας , για τις νέες εξελίξεις στη διδασκαλία της γερμανικής και για πολιτιστικές εκδηλώσεις απ’ όλους τους τομείς, που διευρύνουν τους ορίζοντες μικρών και μεγάλων, το ζεστό και φιλικό κλίμα του Κέντρου μας, το ενδιαφέρον για κάθε μαθητή ξεχωριστά και η εγγυημένη επιτυχία απόκτησης διεθνώς αναγνωρισμένων πτυχίων αποτελούν κίνητρο για σας τους γονείς να μας γνωρίσετε και να μας εμπιστευθείτε!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ
KINDERKURS

Γνωριμία με την ξένη γλώσσα σε οργανωμένο σχολικό περιβάλλον με γραφή και ανάγνωση αλλά όχι γραμματική.

KLASSE 1 –Α1

Γνωριμία με την ξένη γλώσσα. Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Στο τέλος του τμήματος το παιδί σας θα είναι σε θέση να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικίες και καθημερινές εκφράσεις. Θα μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ. για τον τόπο κατοικίας ή τις σχέσεις του ή για τα πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης  του τμήματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Zertifikat A1 ή αλλιώς Fit 1 του Goethe-Institut Athen.

KLASSE 2-Α2

Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του προφορικού, γραπτού λόγου και της ακουστικής ικανότητας. Στο τέλος του τμήματος το παιδί σας θα είναι σε θέση να μιλάει για απλά, οικεία θέματα όπως οικογένεια, ενδιαφέροντα, σχολείο και το περιβάλλον του, χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του τμήματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Zertifikat A2 ή αλλιώς Fit 2 του Goethe-Institut Athen.

KLASSE 3 -Β1

Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη γραμματική με κάλυψη μεγάλου μέρους της. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και ανάπτυξη ακουστικής ικανότητας. Στο τέλος του τμήματος το παιδί σας θα είναι σε θέση να μιλάει για απλά, οικεία θέματα, να εκφράζει την άποψή του και να ανταλλάσει πληροφορίες για θέματα που αφορούν στην καθημερινή του ζωή, όπως οικογένεια, ενδιαφέροντα, σχολείο, ταξίδια.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του τμήματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο του Goethe-Institut Athen Zertifikat B1 (Jugendversion) που συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους ή Zertifikat B1 που συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

KLASSE 4 –Β2

Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη καλύπτεται όλη η γραμματική της Γερμανικής γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση σε λεξιλόγιο, παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής ικανότητας. Στο τέλος του τμήματος το παιδί σας θα είναι σε θέση να εκφράζεται με σαφήνεια και με λεπτομέρεια για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως μουσική ή κινηματογράφος, και να εκφέρει άποψη για διάφορα επίκαιρα θέματα. Επίσης θα είναι σε θέση να επικοινωνεί αυθόρμητα και δίχως κανένα πρόβλημα στα γερμανικά. Θα μπορεί να εκφράζεται με σαφήνεια και με κάθε λεπτομέρεια λέγοντας την γνώμη του για διάφορα θέματα της επικαιρότητας και θα είναι σε θέση να εκφέρει άποψη παρουσιάζοντας τις θετικές και αρνητικές πλευρές ενός ζητήματος.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του τμήματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Zertifikat B2 του Goethe-Institut Athen.

KLASSE 5 –C1

Κατανόηση κειμένων υψηλού βαθμού δυσκολίας. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε πολύπλοκα θέματα. Χρησιμοποιώντας σωστά διάφορα συνδετικά στοιχεία. Ο μαθητής  μπορεί  να παράγει ορθά δομημένο λόγο, έτσι ώστε οι ακροατές του να μπορούν εύκολα να κατανοήσουν και να συγκρατήσουν τα σημαντικότερα σημεία. Επίσης  είναι σε θέση να εκφρασθεί αυθόρμητα και με ευχέρεια, να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και ευέλικτα τη γλώσσα ανάλογα με τις κοινωνικές, επαγγελματικές ή εκπαιδευτικές απαιτήσεις που τίθενται. Μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του εκτενώς και με σαφήνεια πάνω σε σύνθετα θέματα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εκφραστικά μέσα και συνδετικά στοιχεία.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης  του τμήματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Zertifikat C1 του Goethe-Institut Athen.

KLASSE 6 –C2

Χειρισμός της Γερμανικής γλώσσας σε υψηλότατο επίπεδο. Ο μαθητής θα μπορεί χωρίς καμία δυσκολία να συμμετέχει σε όλες τις συνομιλίες και συζητήσεις και να είναι απόλυτα εξοικειωμένος με κάθε είδους στοιχεία και εκφράσεις της καθομιλουμένης. Μπορεί να μιλήσει με ευχέρεια και να αποδώσει με ακρίβεια ακόμη και λεπτές νοηματικές αποχρώσεις και να  είναι ουσιαστικά σε θέση να κατανοεί χωρίς καμία δυσκολία όλα όσα διαβάζει ή ακούει. Θα συνοψίζει πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και θα παρουσιάζει τις αιτιολογίες και ερμηνείες του χρησιμοποιώντας ορθά δομημένο λόγο. Επίσης θα είναι σε θέση να εκφράζει αυθόρμητα, με απόλυτη ευχέρεια και ακρίβεια λεπτές νοηματικές αποχρώσεις ακόμη και όταν πρόκειται για σύνθετα θέματα.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης  του τμήματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Zertifikat C2 του Goethe-Institut Athen.