Διπλώματα Ισπανικής Γλώσσας

 Τα Διπλώματα Ισπανικής Γλώσσας ως Ξένης  (DELE) είναι οι μοναδικοί αναγνωρισμένοι διεθνώς επίσημοι τίτλοι που χορηγεί το Instituto Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας.

Οι σπουδαστές, αν θέλουν, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση κάποιου από τα πτυχία DELE (Diploma de español como lengua extranjera) που διοργανώνονται έως και 4 φορές το χρόνο, ανάλογα με το επίπεδο, από το Ινστιτούτο Θερβάντες:

Diploma A1 και A1 Escolar
Diploma A2
Diploma A2/B1 (Escolar)
Diploma B1
Diploma
Β2
Diploma C1
Diploma C2          

Όριο ηλικίας υπάρχει μόνο για το Α1 Escolar και για το A2/B1 Escolar (μέχρι τα 17έτη).

Diploma A1 και A1 Escolar

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Στοιχειώδης γνώση (A1), το πρώτο από τα έξι, στην κλίμακα του το Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.
Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να ανταποκρίνεται και να επικοινωνεί σε απλές καταστάσεις σχετικές με θέματα καθημερινά που αποσκοπούν στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών.
Η εξέταση αποτελείται από τέσσερεις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (45 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (20 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (25 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15 λεπτά)

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe)
Το Δίπλωμα Α1 αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

 • Γαλλικά: DELF A1
 • Γερμανικά: Start Deutsch 1
Diploma A2

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Βασική γνώση (A2), το δεύτερο από τα έξι στην κλίμακα του το Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.
Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να κατανοεί και να χρησιμοποιεί φράσεις και εκφράσεις της καθημερινότητας που χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν σχέση με τομείς της εμπειρίας του και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εσάς (βασικές πληροφορίες για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, αγορές, μέρη ενδιαφέροντος, ασχολίες, κλπ.).

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερεις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (60 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (35 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (50 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15 λεπτά)

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα Α2 αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

 • Αγγλικά: Key English Test (KET)
 • Γαλλικά: DELF A2
 • Γερμανικά: Start Deutsch 2
Diploma A2/B1 (Escolar)

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Βασική γνώση (A2), το δεύτερο από τα έξι στην κλίμακα του το Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.
Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να κατανοεί και να χρησιμοποιεί φράσεις και εκφράσεις της καθημερινότητας που χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν σχέση με τομείς της εμπειρίας του και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εσάς (βασικές πληροφορίες για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, αγορές, μέρη ενδιαφέροντος, ασχολίες, κλπ.). (A2)

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης. (B1)
Η εξέταση συνίσταται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (50 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (30 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (50 λεπτά)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (15 λεπτά )

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα Β1 αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

 • Αγγλικά: Preliminary Englist Test (PET)
 • Γαλλικά: DELF B1
 • Γερμανικά: ZD Zertifikat Deutsch (CEF)
Diploma B1

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.
Η εξέταση συνίσταται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (70 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (60 λεπτά).
 • Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (15 .)

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα Β1 αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

 • Αγγλικά: Preliminary Englist Test (PET)
 • Γαλλικά: DELF B1
 • Γερμανικά: ZD Zertifikat Deutsch (CEF)
Diploma B2

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.
Η εξέταση συνίσταται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (70 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά).
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (80 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 20 λεπτά προετοιμασίας)

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα Β2 αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

 • Αγγλικά: First Certificate in English (FCE)
 • Γαλλικά: DELF B2
 • Γερμανικά: Goethe Zertifikat B2 (CEF)
Diploma C1

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης.
Συνίσταται στις παρακάτω δοκιμασίες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (90 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (50 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (80 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 20 λεπτά προετοιμασίας)

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα C1 αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

 • Αγγλικά: Certificate in Advance English (CAE)
 • Γαλλικά: DALF C1
 • Γερμανικά: Goethe Zertifikat C1 (CEF)
Diploma C2

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της γλώσσας και γνώσεις της ισπανικής κουλτούρας.
Το διαγώνισμα του DELE C2 αποτελείται από τις ακόλουθες δοκιμασίες:

 • Χρήση της γλώσσας, Κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική κατανόηση (105 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (150 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 30 λεπτά προετοιμασίας)

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα C2 (Superior) αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

 • Αγγλικά: Certificate in Proficiency English (CPE)
 • Γαλλικά: DALF C2
 • Γερμανικά: ZOP Zentrale Oberstufenprufung C2 (CEF)

Περισσότερες πληροφορίες: Ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τις εξετάσεις D.E.L.E.: http://diplomas.cervantes.es/

Παρακάτω γίνεται συνοπτική περιγραφή του τρόπου βαθμολόγησης των εξετάσεων

Επίπεδο A1, A1 (Escolar), A2, A2/B1  (Escolar), B1, B2, C1
Βαθμολογία Ομάδα 1 Ομάδα 2
Κατανόηση γραπτού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση Κατανόηση προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση
Ανώτατη βαθμολογία 25 βαθμοί 25 βαθμοί 25 βαθμοί 25 βαθμοί
Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία 30 βαθμοί(60%) 30 βαθμοί (60%)

Απαιτείται ο χαρακτηρισμός “apto” σε κάθε μία από τις δοκιμασίες της εξέτασης κατά την ίδια εξεταστική περίοδο. Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να επιτύχει κάποιος, είναι 100 βαθμοί ενώ απαιτείται να έχει τουλάχιστον 30 βαθμούς σε κάθε μία από τις δοκιμασίες ώστε να πετύχει και η γενική βαθμολογία να είναι “apto”.

Επίπεδο C2
Βαθμολογία Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3
Χρήση της γλώσσας: κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική κατανόηση Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία
Ανώτατη βαθμολογία 33,33 βαθμοί 33,33 βαθμοί 33,33 βαθμοί
Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία 20 βαθμοί(60%) 20 βαθμοί(60%) 20 βαθμοί(60%)


Απαιτείται ο χαρακτηρισμός “apto” σε κάθε μία από τις ομάδες της εξέτασης κατά την ίδια εξεταστική περίοδο. Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να επιτύχει κάποιος, είναι 100 βαθμοί και είναι απαραίτητο να έχει τουλάχιστον 20 στις Ομάδες 1, 2 και 3. Η τελική βαθμολογία είναι APTO ή NO APTO.

Το Instituto Cervantes ανακοινώνει τα αποτελέσματα στους υποψήφιους εντός διαστήματος τριών μηνών από την διεξαγωγή των εξετάσεων, μετά την έγκριση των πρακτικών βαθμολόγησης από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται στην ιστοσελίδα του Instituto Cervantes: http://diplomas.cervantes.es/informacion/consulta_notas.html

Δείτε εδώ ημερομηνίες και εξέταστρα: http://atenas.cervantes.es/gr/diplomas_spanish/prices_dele.htm

Τα διπλώματα της Ισπανικής γλώσσας σε σχέση με το GER: Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί :

CERVANTES ΚΠγ*
C2 DELE C2 SUPERIOR C2
C1 DELE C1 AVANZADO C1
B2 DELE B2 INTERMEDIO Β2
B1 DELE B1 INICIAL Β1
A2 DELE A2
A1 DELE A1