Μαθήματα Ισπανικών για Παιδιά

 Τα μαθήματα Ισπανικών για Παιδιά και Εφήβους, μιας χρήσιμης , εξαιρετικά δημοφιλούς και ευχάριστης γλώσσας  γίνονται  με τον ιδανικότερο τρόπο στην experttraining . Ο αντικειμενικός σκοπός των τμημάτων για Παιδιά και Εφήβους  είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας στα ισπανικά, της ικανότητας προφορικής και γραπτής αλληλεπίδρασης    με διασκεδαστικές δραστηριότητες που θα δίνουν στα παιδιά το κίνητρο να ασχοληθούν και να μάθουν σωστά την χρήση της γλώσσας. 

Σύγχρονη Μεθοδολογία και ευχάριστο περιβάλλον

Οι καθηγητές χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας ισπανικών σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η επικοινωνία στα ισπανικά είναι ο πρωταρχικός στόχος των μαθημάτων και για αυτό από την πρώτη κιόλας μέρα εστιάζουμε στην ενεργητική χρήση της ισπανικής γλώσσας.

Σχεδιάζουμε τα μαθήματά μας με σκοπό να παρακινούμε την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε αυτά. Η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στον διάλογο με τον καθηγητή: το μάθημα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία επικοινωνίας με διάφορους συνομιλητές με την εργασία κατά ζευγάρια ή σε ομάδες. Αυτή η δυναμική προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες χρήσης της γλώσσας. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δουλεύουμε μόνο το προφορικό κομμάτι: ακούμε, διαβάζουμε, γράφουμε, παίζουμε… κάνουμε ότι χρειάζεται για να μάθετε ισπανικά ευχάριστα, αποτελεσματικά σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Ξεκινάμε από την υπόθεση ότι χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να «κάνουμε κάτι». Ο στόχος αυτός δημιουργεί διαδραστικές καταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται η γλώσσα με ένα πιο αληθινό τρόπο. Η εκμάθηση μιας γλώσσας δεν είναι μόνο η γραμματική, ούτε η απομνημόνευση καταλόγων με λέξεις, ούτε η μετάφραση άρθρων από εφημερίδες στα ελληνικά… Είναι η λήψη και η εκπομπή πληροφοριών, σκέψεων και εμπειριών. Μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε με άνεση διάφορες καταστάσεις μαζί με τις κατάλληλες τεχνικές για να μάθουμε να μαθαίνουμε. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και ομοιογενή ,ηλικιακά και μαθησιακά.

Έναρξη τμημάτων κάθε Σεπτέμβριο.

Τμήμα επιπέδου Α1

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων του τμήματος Α1 ο μαθητής αποκτά Στοιχειώδης γνώση: 

Προφορικός λόγος: Ο μαθητής κατανοεί βασικές οδηγίες ή συμμετέχει σε απλές συζητήσεις για καθημερινά θέματα.

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ο μαθητής κατανοεί απλές ειδήσεις, οδηγίες ή απαραίτητες πληροφορίες.

Παραγωγή γραπτού λόγου: Ο μαθητής είναι σε θέση να συμπληρώνει απλά έντυπα και να κρατά σημειώσεις σχετικά με ωράρια, ημερομηνίες και μέρη.

Τμήμα επιπέδου Α2

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων του τμήματος Α2 ο μαθητής αποκτά Βασική γνώση:

Προφορικός λόγος: Ο μαθητής είναι σε θέση να εκφράσει απόψεις ή επιθυμίες με απλό τρόπο σε φιλικό πλαίσιο επικοινωνίας.

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ο μαθητής κατανοεί απλές πληροφορίες σχετικές με γνωστούς τομείς: π.χ. καταναλωτικά προϊόντα, πινακίδες, βιβλία ή σύντομες διηγήσεις σχετικά με οικεία θέματα.

Παραγωγή γραπτού λόγου: Ο μαθητής είναι σε θέση να συμπληρώνει έντυπα και να γράφει απλά γράμματα ή κάρτες με προσωπικές πληροφορίες.

Τμήμα επιπέδου Β1

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων του τμήματος B1 ο μαθητής αποκτά: Μέτρια γνώση

Προφορικός λόγος: Ο μαθητής μπορεί να εκφράσει με πολύ απλό τρόπο απόψεις σχετικά με πολιτιστικά ή αφηρημένα θέματα, ή να συμβουλεύσει σχετικά με προσωπικά θέματα. Κατανοεί οδηγίες ή διαφημίσεις.

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ο μαθητής κατανοεί άρθρα σχετικά με την καθημερινότητα, όπως και το γενικό νόημα πληροφοριών σχετικά με την καθημερινότητα και την προσωπική και οικογενειακή ζωή.

Παραγωγή γραπτού λόγου: Ο μαθητής μπορεί να γράφει γράμματα ή να κρατά σημειώσεις σχετικά με οικεία ή προβλέψιμα θέματα.

Τμήμα επιπέδου Β2

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων του τμήματος Β2 ο μαθητής αποκτά Καλή γνώση: 

Προφορικός λόγος: Ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει ή να συμμετέχει σε μια συζήτηση με οικείο θέμα, ή να υποστηρίξει μια συζήτηση γύρω από μια ποικιλία θεμάτων.

Κατανόηση γραπτού λόγου:Ο μαθητής είναι σε θέση να διαβάζει γρήγορα ένα κείμενο, προκειμένου να αναζητήσει κάποιες πληροφορίες και να καταλάβει οδηγίες ή συμβουλές.

Παραγωγή γραπτού λόγου: Ο μαθητής μπορεί να κρατήσει σημειώσεις, ενώ κάποιος μιλά, ή να γράψει ένα γράμμα που περιλαμβάνει και πληροφορίες εξεζητημένες.

Τμήμα επιπέδου C1

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων του τμήματος C1 ο μαθητής αποκτά Πολύ καλή γνώση: 

Προφορικός λόγος: Ο μαθητής μπορεί να λαμβάνει ενεργά μέρος σε συγκεντρώσεις και σεμινάρια που αφορούν τη δουλειά του ή να συμμετέχει σε μια φιλική συζήτηση με ευχέρεια, ακόμα κι όταν χρειαστεί να συζητήσει για άγνωστα θέματα.

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ο μαθητής διαβάζει αρκετά γρήγορα ώστε να παρακολουθήσει ένα πανεπιστημιακό μάθημα. Μπορεί να διαβάζει άρθρα στην εφημερίδα και σε περιοδικά ή να καταλάβει λίγο πιο εξειδικευμένη αλληλογραφία.

Παραγωγή γραπτού λόγου: Ο μαθητής είναι σε θέση να προετοιμάσει τον επαγγελματικό του φάκελο, να κρατήσει ακριβείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή να γράψει ένα σύντομο δοκίμιο, το οποίο δείχνει ικανότητα για επικοινωνία.

Τμήμα επιπέδου C2

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων του τμήματος C2 ο μαθητής αποκτά Άριστη γνώση:

Προφορικός λόγος: Ο μαθητής είναι σε θέση να δίνει συμβουλές ή να μιλά σχετικά με πολύπλοκα και εξειδικευμένα θέματα, να καταλαβαίνει οποιαδήποτε συζήτηση και να χειρίζεται με σιγουριά προβληματικά θέματα.

Κατανόηση γραπτού λόγου: Ο μαθητής κατανοεί έγγραφα πάσης φύσεως, αλληλογραφία, οποιαδήποτε κείμενα γενικά, ακόμα κι αν το νόημα είναι πολύ περίπλοκο.

Παραγωγή γραπτού λόγου: Ο μαθητής μπορεί να γράφει γράμματα σχετικά με οποιοδήποτε θέμα και να κρατήσει αναλυτικές σημειώσεις κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή ομιλιών, με ακρίβεια και σαφήνεια.