Μαθήματα Ιταλικών για Παιδιά

 Σε ένα ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον και με βιβλιογραφία που βοηθάει τα παιδιά να αγαπήσουν τα Ιταλικά, οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να μάθουν τη γλώσσα από καθηγητές που ακολουθούν εξειδικευμένη μεθοδολογία για παιδιά και ενήλικες.

Τα Ιταλικά πλέον μπορούν να επιλεχθούν ως  δεύτερη ξένη γλώσσα  στο σχολείο, αξίζει λοιπόν  να χαρίσετε στα παιδιά σας τον πλούτο αυτής της γλώσσας. Στην experttraining παρακολοθώντας το πρόγραμμα μας Μαθήματα Ιταλικών για Παιδιά και Εφήβους προσφέρουμε στους  μαθητές ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να εντρυφήσουν σε όλες τις πτυχές της γλώσσας.

Θέτουμε τις βάσεις , αποκτώντας κάποιο ανώτερο δίπλωμα πιστοποίησης της ιταλικής γλώσσας, να τους δοθεί η δυνατότητα στο μέλλον να επιλέξουν τη γειτονική μας χώρα για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

Για την επίτευξη των στόχων μας η   εκπαιδευτική μέθοδος που ακολουθούμε περιλαμβάνει:

  • Ολιγομελή τμήματα με 4 – 8 μαθητές/σπουδαστές
  • Διδασκαλία Ιταλικής Γλώσσας σύμφωνα με το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες»
  • Υψηλού Επιπέδου Διδακτικό Προσωπικό με μακροχρόνια εμπειρία στη Διδασκαλία
  • Ομοιογενή Τμήματα Παιδικά / Νεανικά
  • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα
  • Διαδραστικοί, Διαδικτυακοί Πίνακες
  • Συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και ομοιογενή ,ηλικιακά και μαθησιακά.

Έναρξη τμημάτων κάθε Σεπτέμβριο.

Τμήμα ELEMENTARE JUNIOR 1

Εισαγωγή στην Ιταλική γλώσσα. Πρόγραμμα με στόχο τα παιδιά  να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι και τη δημιουργική απασχόληση. Η εξάσκηση της προφοράς στην ξένη γλώσσα είναι ο βασικότερος διδακτικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος και επιτυγχάνεται με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και με ειδικούς παιδαγωγούς που έχουν τη ξένη γλώσσα ως μητρική.

Τμήμα CELI 1 JUNIOR

Πρόγραμμα που θέτει γερές βάσεις για την σωστή εκμάθηση της ξένης γλώσσας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του γραπτού λόγου και της ακουστικής δεξιότητας . Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο CELI 1 adolescenti  που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου. 

Τμήμα CELI 2 JUNIOR

Πρόγραμμα εκμάθησης της ξένης γλώσσας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του γραπτού λόγου της γραμματικής και της ακουστικής δεξιότητας.

Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο CELI 2 adolescenti που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου

Τμήμα CELI 3 JUNIOR – INTERMEDIO

Εμβάθυνση στην ιταλική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας όπως να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και να κάνει χρήση αρκετού  πλούσιου λεξιλογίου. Ολοκλήρωση της ιταλικής γραμματικής. Ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό ακουστικό και γραπτό λόγο.

Στο τέλος και των δύο προγραμμάτων οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο CELI 3 adolescenti που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου

Τμήμα CELI 4

Πρόγραμμα τελειοποίησης της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης, απαραίτητων για την ολοκληρωμένη κατοχή της γλώσσας. Μελέτη πάνω σε ιδιαίτερες συντακτικές δομές, στο ύφος της ομιλούμενης γλώσσας, των επιστολών και της δημοσιογραφίας. Διαχωρισμός των επιπέδων επικοινωνίας, νεολογισμοί και ιδιωματισμοί. Ανάγνωση κειμένων σύγχρονης λογοτεχνίας.

Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο CELI 4  που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου

Τμήμα CELI 5

Χειρισμός της Ιταλικής γλώσσας σε υψηλότατο επίπεδο. Πρόγραμμα  προετοιμασίας των μαθητών για  απόκτηση  ανώτατου  πτυχίου όπου ο σπουδαστής συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης κατέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλο για κάθε περίσταση, χρησιμοποιεί σωστά κάθε εκφραστικό μέσο, είτε στον προφορικό λόγο [έχει από καιρό διαχωρίσει τον λόγο της λογοτεχνίας από της συνομιλίας (ακόμα και σε εργασιακό επίπεδο) ] είτε στον γραπτό. Εκφράζεται κατευθείαν στα Ιταλικά και με τον ίδιο τρόπο είναι προσαρμοσμένη και η σκέψη του.

Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές είναι σωστά προετοιμασμένοι για το πτυχίο CELI 5 που αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου το οποίο για όποιον το επιθυμεί παρέχει την δυνατότητα επάρκειας διδασκαλίας.

CELI (Certificazione di Conoscenza della Lingua Italiana)

Τα πτυχία Celi του Πανεπιστημίου της Perugia θεωρούνται τα πιο αναγνωρισμένα διπλώματα στην Ιταλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Οι εξετάσεις διεξάγονται με την συνεργασία του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πέντε επίπεδα (CELI 1-5), που αντιστοιχούν στα επίπεδα A2, B1, B2, C1 και C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών.

Οι εξετάσεις CELI 4 & 5 δεν διαφοροποιούνται από αυτές των ενηλίκων όμως για τους νέους μαθητές και για τα πτυχία επιπέδου A2, B1, B2 υπάρχει η εξής διαφοροποίηση:

CELI 1-3 Adolescenti: Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίες 12-16 ετών. Η διαφορά είναι ότι τα θέματα που πραγματεύονται και οι ασκήσεις είναι πιο κατάλληλες για παιδιά. Ακολουθούν το ίδιο εξεταστικό μοτίβο και αντιστοιχούν στο ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας με τις εξετάσεις CELI 1-3. Η διαφορά θεματολογίας και περιεχομένου, ωστόσο, τα καθιστά ιδανική επιλογή για μαθητές σχολικής ηλικίας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ενότητα Διπλώματα  Ιταλικής γλώσσας .