Μέθοδος για Ενήλικες

Η εντύπωση ότι μετά από μια ορισμένη ηλικία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κατακτήσει κάποιος πλήρως μία ξένη γλώσσα διαψεύδεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα expert-training. Η μόνη προϋπόθεση είναι να γίνεται με το σωστό τρόπο.

Η διδασκαλία ενηλίκων και φοιτητών στο κέντρο μας λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή καθώς γίνεται από πανεπιστημιακού επιπέδου καθηγητές με συγκεκριμένους τρόπους διδασκαλίας για ενηλίκους και όχι όπως διδάσκουμε τους μικρούς μαθητές μας.

Τα προγράμματα σπουδών ενηλίκων είναι όλα ταχύρυθμα και οι ενήλικες μαθητές μας μπορούν :

  • Να παρακολουθήσουν μαθήματα της γλώσσας προτίμησής τους σε ολιγομελή τμήματα.
  • Να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα.
  • Να κάνουν online μαθήματα όπου καθηγητής και μαθητής βρίσκονται μαζί ψηφιακά.
  • Να κάνουν εντατική προετοιμασία για εξετάσεις (IELTS, TOEFL, TOEIC).
  • Να μάθουν επικοινωνιακά Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα.

Τα τμήματα αποτελούνται αποκλειστικά από ενηλίκους, είναι ολιγομελή και ομοιογενή και η ύλη καλύπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί αποτελεσματικά αλλά και πιο σύντομα στην απόκτηση των ανώτερων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Τα εκπαιδευτικά κέντρα expert-training εγγυώνται όχι μόνο την επιτυχία των εκπαιδευομένων στις εξετάσεις, αλλά και το γεγονός ότι αυτό το πτυχίο, που θα αποκτήσουν, δε θα αντιπροσωπεύει απλά τη συσσώρευση πληροφοριών σχετικά με την ξένη γλώσσα, αλλά την ουσιαστική εκμάθησή της και τη δυνατότητα χρήσης της εύκολα και αβίαστα σε οποιαδήποτε περίπτωση και οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή τους .

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών και ειδικότερα η Μέθοδος για Ενήλικες στην Expert Training σας εγγυώνται την σε βάθος γνώση της γλώσσας και την γρήγορη απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένων πτυχίων!