Διπλώματα Ρωσικής Γλώσσας

Tο Κρατικό Πανεπιστημίο της Mόσχας Lomonosov, παρέχει πιστοποιητικά τα οποία έχουν διεθνή αναγνώριση και αναγνωρίζονται επισήμως από τον ΑΣΕΠ.

 Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας είναι το μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ρωσίας με μεγάλη παράδοση στην διδασκαλία της ρωσικής, ως ξένη γλώσσα.

Σαν Εξεταστικό Κέντρο της Ρωσικής ως ξένη γλώσσα, λειτουργεί πολλά χρόνια και δίνει πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από την ALTE (Association of Language Testers in Europe). Από το 2006 διεξάγει εξετάσεις στην Αθήνα με την υποστήριξη και στο χώρο του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού της Πρεσβείας της Ρωσίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από το 2013 και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το Πανεπιστήμιο «Λομονόσοφ» της Μόσχας (Lomonosov Moscow State University), διοργανώνει τις εξετάσεις TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) οι οποίες  γίνονται δύο φορές το χρόνο (Φεβρουάριο-Ιούνιο) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις (Βόλος, Ηράκλειο κ.α). Αυτά τα Διπλώματα Ρωσικής Γλώσσας είναι αναγνωρισμένα από το Α.Σ.Ε.Π και Διεθνώς, βάσει της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσίας και συνιστώνται για αυτούς που σκοπεύουν να κάνουν τις σπουδές τους στην Ρωσία.

Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με το     Ρωσικό Κέντρο Πολιτιστικό και Επιστήμονικό (ΡΚΠΕ) στην Αθήνα, Ελλάδα, Αθήνα, περιοχή Χαλάνδρι, οδ. Τζαβέλλα, 7.Τηλέφωνο: 210 6778389 e-mail: russ74@otenet.gr 

ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :https://www.rcnk.gr/gr/studyrussian/

Το Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών παρέχει πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ και τους άλλους επίσημους φορείς στην Ελλάδα.

Όμως τα Διπλώματα Ρωσικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν Αθηνών δεν έχουν διεθνή αναγνώριση, συνεπώς δεν συνιστούνται σε αυτούς που μαθαίνουν την Ρωσική Γλώσσα με σκοπό να δουλέψουν ή να σπουδάσουν στην Ρωσία.

Οι τακτικές εξετάσεις Ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν Αθηνών γίνονται  δύο φορές τον χρόνο και για τα έξι επίπεδα (Α1 εώς Γ2):

  • Χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο
  • Θερινή περίοδο, τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ημερομηνίες
των εξετάσεων στο σχετικό link :http://www.pushkin.gr/main/el/exetasis/ στις αντίστοιχες σελίδες επιπέδου του ενδιαφέροντός σας, για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των εξετάσεων.

Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις και την καταβολή των εξέταστρων μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με τη γραμματεία του Ινστιτούτου Πούσκιν τις εργάσιμες μέρες και ώρες.