Οικονομία και Διοίκηση

Με όραμα και φιλοδοξία, την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, τα Εκπαιδευτικά Κέντρα expert training προσφέρουν φροντιστηριακά μαθήματα σε φοιτητές όλων των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Σχολών (ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΕΑΠ) κυρίως στους τομείς της Οικονομίας – Διοίκησης & Πληροφορικής σε group ή σε ατομικά μαθήματα με εξαιρετικά αποτελέσματα για το φοιτητή.

Τα Πανεπιστημιακά Μαθήματα σε Φοιτητές στους τομείς Πληροφορική, Οικονομία και Διοίκηση πραγματοποιούνται από έμπειρους στο γνωστικό τους αντικείμενο καθηγητές με πολύ μεγάλη επιτυχία στις εξετάσεις και έχουν δύο μορφές:

1) Σε ομοιογενή group φοιτητών από την ίδια πάντα Σχολή.
2) Σε ατομικό μάθημα (personal training).

Οι Σχολές για τις οποίες δημιουργούμε τμήματα ή ατομικά μαθήματα & καλύπτουμε τα ζητούμενα γνωστικά αντικείμενα είναι οι εξής:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Πανεπιστήμιο Πειραιά – Πάντειο Πανεπιστήμιο – Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΤΕΙ Αθήνας – ΤΕΙ Πειραιά – Ιδιωτικά Κολλέγια – Πανεπιστήμια Εξωτερικού.

 Ενδεικτική λίστα Πανεπιστημιακών Μαθημάτων για Φοιτητές:

 • Λογιστική I, Λογιστική II
 • Κόστος I, Κόστος II
 • Λογιστική Κόστους
 • Διοικητική Λογιστική, Λογιστική Εταιρειών
 • Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Διοίκηση
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Φορολογική Λογιστική, ΦΠΑ
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Μακροοικονομία Ι & ΙΙ, Μικροοικονομία Ι & ΙΙ
 • Στατιστική I, Στατιστική II
 • Δημόσια Οικονομική, Οικονομετρία Ι & ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Μαθηματική Ανάλυση I & II, Απειροστικός Λογισμός
 • Αναλογιστικά Μαθηματικά, Πιθανότητες I & II
 • Μαθηματικά I & II
 • Διακριτά μαθηματικά
 • ΔΕΟ 13, ΔΕΟ 25 ,ΠΛΗ 12 κ.α. μαθήματα του ΕΑΠ
 • Ασφαλίσεις Ζωής, Κατανομές Απώλειας
 • Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Σεμινάρια SPSS – matlab