Πληροφορική για φοιτητές

Η expert training δραστηριοποιείται με επιτυχία στον εκπαιδευτικό χώρο, παρέχοντας πλήρη ενίσχυση σε φοιτητές καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους (πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, φοιτητικά μαθήματα, αναλύσεις spss). Σκοπός μας είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των μαθητών της, βασιζόμενη πάντα στο τρίπτυχο: Αξιοπιστία, Χαμηλό κόστος, Υψηλή Ποιότητα. Λόγω της πολυετούς παρουσίας μας στο χώρο της εκπαίδευσης έχουμε δημιουργήσει ένα άριστο πλέγμα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς χάρη στην έμφαση που δίδεται στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες του σύγχρονου φοιτητή.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα Πληροφορική για φοιτητές απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτήτριες και φοιτητές ιδίων τμημάτων ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις βασισμένη στην ύλη συγκεκριμένων μαθημάτων.

Με τα πανεπιστημιακά μαθήματα προσφέρουμε υποστήριξη σε φοιτητές και σπουδαστές , έχοντας δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της ύλης των μαθημάτων, που διδάσκονται στα Α.Ε.Ι και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό της expert training, εξασφαλίζει τη σίγουρη επιτυχία στις τελικές εξετάσεις με τη μορφή ενισχυτικής διδασκαλίας:

1) Σε ομοιογενή group φοιτητών από την ίδια πάντα Σχολή (ΑΕΙ, ΤΕΙ, εργασίες ΕΑΠ, Ιδιωτικά Κολλέγια).
2) Σε ατομικό μάθημα (personal training).

Ενδεικτική λίστα Πανεπιστημιακών Μαθημάτων και γλώσσες προγραμματισμού για Φοιτητές:

 • Διακριτά μαθηματικά
 • Μαθηματικά των υπολογιστών
 • Μαθηματική Ανάλυση I & II
 • Σεμινάρια SPSS
 • Basic
 • C / C++
 • Cobol
 • HTML
 • Fortran
 • Java
 • JavaScript
 • Matlab
 • Pascal
 • PHP
 • Python
 • SQL
 • Visual Basic