Πληροφορική

Πληροφορική είναι η Επιστήμη και η Τεχνολογία που έχει σαν αντικείμενο τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή πληροφοριών με την βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων.

Η πληροφορική είναι η επιστημονική μελέτη της πληροφορίας και πως αυτή δημιουργείται, κωδικοποιείται, μεταφέρεται, μετριέται, χρησιμοποιείται και αποτιμάται.Συνδέεται πολύ στενά με την επιστήμη των υπολογιστών, διότι η αυτοματοποιημένη υλοποίηση των μεθόδων της βασίστηκε από την πρώτη στιγμή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιστημονικά όμως έχει έναν ευρύτερο σκοπό που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες τεχνολογικές επιλογές.

Από τον πιο πάνω ορισμό γίνεται κατανοητό το μεγάλο εύρος της επιστήμης, αφού η γνώση μπορεί να υπάρχει σε τόσες πολλές μορφές αλλά και σε τόσους πολλούς φορείς. Η επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ένα μικρό μόνο κομμάτι (αλλά το πιο ευρέως διαδεδομένο) μελέτης της πληροφορικής.

Η Πληροφορική εξελίσσεται ραγδαία κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. Η εφαρμογή των τεράστιων δυνατοτήτων της έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην εξέλιξη της εργασίας. Νέα επαγγέλματα δημιουργούνται ενώ την ίδια στιγμή μειώνονται λειτουργικά έξοδα.

Έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι ζούμε σε μια εποχή, κατά την οποία η πληροφορική έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καθημερινής ζωής και η εκπαίδευση δε θα μπορούσε και ούτε πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από  αυτή την πραγματικότητα γι αυτό και η γνώση δημοφιλών εφαρμογών όπως Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, η εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού, σχεδιαστικών προγραμμάτων και πλήθος άλλων τεχνολογιών πληροφορικής αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για το μέλλον των νέων μαθητών μας και ενισχύουν σημαντικά το εργασιακό προφίλ των ενήλικων σπουδαστών μας για την επιτυχημένη είσοδο ή εξέλιξη τους στην αγορά εργασίας.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.