Μαθήματα Πληροφορικής

Τα προγράμματα εκπαίδευσης πληροφορικής που υλοποιούμε στα κέντρα μας είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου από μαθητές έως υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων.

Η επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία μας στηρίζεται :

  • Στη μοναδική μεθοδολογία εκπαίδευσης.
  • Στην αφοσίωση και το προσωπικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτών.
  • Στην χρήση νέων σύγχρονων τεχνολογιών εκπαίδευσης.
  • Στη δυνατότητα παροχής έγκυρων γνώσεων και πιστοποιήσεων.

Οι δημοφιλέστερες εφαρμογές – τεχνολογίες της πληροφορικής κατηγοριοποιούνται στους εξής τομείς:

Οι δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων έγιναν τόσο σύνθετες, που επέβαλαν την ταχεία ανάπτυξη των Η/Υ, καθώς και τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών που σχετίζονται μ’ αυτούς.Αποστολή μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και η πιστοποίηση από τους μεγαλύτερους φορείς παγκοσμίως, εφόδια που σας παρέχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Τα Μαθήματα Πληροφορικής της σχολής μας ποικίλουν με σκοπό την διδασκαλία ενός ευρέος φάσματος δεξιοτήτων για την εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων .Στόχος μας είναι η υλοποίηση ευέλικτων προγραμμάτων,τα οποία ανταποκρίνονται στις αυξημένες και ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής μας.

Επιλέγοντας την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών  προγραμμάτων στην expert training , επιλέγεις τον δρόμο της εξέλιξης και των πιο γρήγορων ταχυτήτων σε μία ανταγωνιστική αγορά,εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και το βιογραφικό σου!