Γλώσσες Προγραμματισμού

Γλώσσα προγραμματισμού λέγεται μια τεχνητή γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο μιας μηχανής, συνήθως ενός υπολογιστή. Οι γλώσσες προγραμματισμού ορίζονται από ένα σύνολο συντακτικών και εννοιολογικών κανόνων, που ορίζουν τη δομή και το νόημα, αντίστοιχα, των προτάσεων της γλώσσας.

Οι γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών, αλλά και για την ακριβή διατύπωση αλγορίθμων. Ορισμένοι ειδικοί χρησιμοποιούν τον όρο γλώσσα προγραμματισμού μόνο για τυπικές γλώσσες που μπορούν να εκφράσουν όλους τους πιθανούς αλγορίθμους.

Υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού όπως :

Η Visual Basic (VB) είναι γλώσσα προγραμματισμού τρίτης γενιάς, οδηγούμενη από συμβάντα (event driven) και έχει ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) από τη Microsoft. Με τη Visual Basic είναι δυνατή η δημιουργία εκτελέσιμων (EXE) αρχείων, στοιχείων ελέγχου ActiveX ή αρχείων DLL, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη εφαρμογών για τα Windows και τη διασύνδεση συστημάτων βάσεων δεδομένων. Τα στοιχεία ελέγχου παρέχουν τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής, ενώ οι προγραμματιστές μπορούν να εισαγάγουν επιπλέον λογική μέσα στο κατάλληλο χειριστή γεγονότων. Για παράδειγμα, ένα πτυσσόμενο πλαίσιο θα εμφανίζει αυτόματα μια λίστα που θα επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει οποιοδήποτε στοιχείο.

 • Παρουσίαση και ανάλυση του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης VB
 • Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή τρόπο προγραμματισμού
 • Συντακτικό της γλώσσας VB
 • Μεταβλητές και εμβέλεια αυτών
 • Τελεστές
 • Τύποι και δομές δεδομένων
 • Τύποι προγραμματιστικών δομών
 • Εργασία με τις φόρμες και τα ελεγκτήρια ActiveX
 • Σχεδίαση και ζωγραφική με την VB
 • Βάσεις δεδομένων με VB
 • Η γλώσσα VB και το web

Η C++ είναι μια γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ. Θεωρείται μέσου επιπέδου γλώσσα, καθώς περιλαμβάνει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών από γλώσσες υψηλού και χαμηλού επιπέδου. Είναι μια δακτυλογραφούμενη, ελεύθερης μορφής, πολλαπλών παραδειγμάτων, μεταφράσιμη γλώσσα όπου η μετάφρασή της (compilation) δημιουργεί κώδικα μηχανής για ένα συγκεκριμένο τύπο υλικού. Υποστηρίζει δομημένο, αντικειμενοστραφή και γενικό προγραμματισμό.

Παρακάτω βλέπετε ενδεικτικά την διδακτέα ύλη.

 • Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή τρόπο προγραμματισμού
 • Συντακτικό της γλώσσας C++
 • Μεταβλητές και εμβέλεια αυτών
 • Τελεστές
 • Τύποι και δομές δεδομένων
 • Δείκτες θέσεων μνήμης
 • Τύποι προγραμματιστικών δομών
 • Κατασκευή και χρήση συναρτήσεων
 • Αντικείμενα και κλάσεις αντικειμένων
 • Δημιουργία και ανάγνωση δεδομένων από αρχεία

Η Java είναι μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού που σχεδιάστηκε από την εταιρεία πληροφορικής Sun Microsystems. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμας. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουνε ακριβώς το ίδιο σε Windows, Linux, Unix και Macintosh χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει μεταγλώττιση (compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα. Η βασική σύνταξη της Java μοιάζει πολύ με αυτή της C, με αποτέλεσμα οι γνώστες της C να μη δυσκολεύονται ιδιαίτερα να μάθουν και Java.

 • Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή τρόπο προγραμματισμού
 • Δομή ενός προγράμματος java (τυπική εφαρμογή και εφαρμογή applet)
 • Οι κλάσεις στην java
 • Μεταβλητές και εμβέλεια αυτών
 • Τελεστές
 • Τύποι και δομές δεδομένων
 • Τύποι προγραμματιστικών δομών
 • Threads • Abstract Windowing Toolkit (AWT)
 • Γραφικά Swing (Swing GUIs)
 • Είσοδος/Έξοδος – Streams
 • Δικτυακός Προγραμματισμός στη Java

H PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML.

H PHP (Hypertext Preprocessor) είναι μια γλώσσα ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένη ειδικά για τη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών. Με την τεχνολογία της PHP μπορούμε να δημιουργήσουμε δυναμικές ιστοσελίδες (dynamic web pages). Το μεγαλύτερο προτέρημα της είναι ο συνδυασμός της με την HTML και η εύκολη χρήση της στη δημιουργία εφαρμογών.

MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που μετρά περισσότερες από 11 εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Έλαβε το όνομά της από την κόρη του Μόντυ Βιντένιους, τη Μάι (αγγλ. My). Το πρόγραμμα τρέχει έναν εξυπηρετητή (server) παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων.

Ο κωδικός του εγχειρήματος είναι διαθέσιμος μέσω της GNU General Public License, καθώς και μέσω ορισμένων ιδιόκτητων συμφωνιών. Ανήκει και χρηματοδοτείται από μία και μοναδική κερδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL AB, η οποία σήμερα ανήκει στην Oracle.

Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Μια βάση δεδομένων σας επιτρέπει να αποθηκεύετε, να αναζητείτε, να ταξινομείτε και να ανακαλείτε τα δεδομένα γρήγορα και αποτελεσματικά.

Παρακάτω βλέπετε ενδεικτικά την διδακτέα ύλη PHP/MYSQL.

 • Εισαγωγή στη δομή της PHP
 • Έλεγχος ροής (conditions and branches)
 • Βρόγχοι (loops)
 • Παράμετροι και πίνακες (variables and arrays)
 • Αλφαριθμητικά (strings).
 • Λειτουργίες (functions) Βάσεις δεδομένων MySQL
 • Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Αλλαγές στη βάση δεδομένων
 • Διαχείριση της βάσης δεδομένων Ανάπτυξη εφαρμογών με PHP και MySQL
 • Querying a database
 • Previous and Next Browsing
 • Inserts, Updates, and Delete

Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup Language. Είναι μια γλώσσα σήμανσης (markup language), δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής κειμένου. Ο browser αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο γραφής και εκτελεί τις εντολές που περιέχονται σε αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η html είναι η πρώτη και πιο διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής της δομής μιας ιστοσελίδας. Η html χρησιμοποιεί τις ειδικές ετικέτες (τα tags) να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στον browser. Τα tags είναι εντολές που συνήθως ορίζουν την αρχή ή το το τέλος μιας λειτουργίας. Τα tags βρίσκονται πάντα μεταξύ των συμβόλων < και >. Π.χ. <BODY> Οι οδηγίες είναι case insensitive, δεν επηρεάζονται από το αν έχουν γραφτεί με πεζά (μικρά) ή κεφαλαία. Ένα αρχείο HTML πρέπει να έχει κατάληξη htm ή html.

Ενδεικτικά παρακάτω η διδακτέα ύλη.

 • Εισαγωγή στην Html
 • Η Δομή και περιεχόμενο και λειτουργία μιας Html Σελίδας
 • Συστατικά στοιχεία Html κώδικα
 • Μορφοποίηση Html κειμένου
 • Ενσωμάτωση αντικειμένων, εικόνων και συνδέσμων σε html σελίδα
 • Δημιουργία φόρμας εισαγωγής στοιχείων στην Html
 • Δημιουργία κουμπιών αλληλεπίδρασης χρήστη
 • Ενσωμάτωση κώδικα σεναρίου μέσα σε Html κώδικα

Το MATLAB είναι μια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού και ένα διαδραστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη αλγορίθμων, την οπτικοποίηση δεδομένων, την ανάλυση δεδομένων, και τον αριθμητικό υπολογισμό. Χρησιμοποιώντας το MATLAB, μπορείτε να λύσετε τεχνικά προβλήματα υπολογιστών πιο γρήγορα από ό, τι με τις παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού, όπως η C, η C++ και η Fortran. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MATLAB σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων της επεξεργασίας σημάτων και εικόνας, επικοινωνιών, το σχεδιασμό του ελέγχου, δοκιμές και μετρήσεις και οικονομική μοντελοποίηση.

Ενδεικτική Ύλη Μαθημάτων

 • Εισαγωγή στο Matlab
 • Μενού και toolbar
 • Script files και Editor Debugger
 • Σύστημα βοήθειας του Matlab
 • Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων
 • Πίνακες
 • Πολυωνυμικές πράξεις με χρήση πινάκων
 • Πράξεις στοιχείου με στοιχείο
 • Cell πίνακες
 • Δομή πινάκων
 • Συναρτήσεις και αρχεία
 • Μαθηματικές συναρτήσεις
 • Συναρτήσεις ορισμένες από το χρήστη
 • Προχωρημένος προγραμματισμός συναρτήσεων
 • Προγραμματιστικές τεχνικές
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος
 • Σχεσιακοί τελεστές και λογικές μεταβλητές
 • Λογικοί τελεστές και συναρτήσεις
 • Δηλώσεις, Loops, Η Δομή Switch
 • Αποσφαλμάτωση προγραμμάτων
 • Plotting
 • Λειτουργίες σχεδίασης
 • Subplots και Overlay plots
 • Ειδικοί τύποι plot
 • Διαδραστική σχεδίαση
 • Παλινδρόμηση
 • 3D πλοτ
 • Επεξεργασία εικόνων
 • Vector γραφικά
 • Μορφολογική επεξεργασία εικόνας
 • Συμπίεση