Microsoft Office Βασικό Επίπεδο

Η παρακολούθηση μαθημάτων για το Microsoft Office Βασικό Επίπεδο εγγυάται ότι ο εκπαιδευόμενος κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές  γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το βασικό επίπεδο είναι:

 • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων  (WINDOWS)
 • Επεξεργασία Κειμένου  (WORD)
 • Υπολογιστικά Φύλλα  (EXCEL)
 • Βάσεις Δεδομένων  (ACCESS)
 • Παρουσιάσεις  (POWER POINT)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (MICROSOFT  INTERNET EXPLORER & OUTLOOK)
Τα Windows είναι το πιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα σήμερα. Για να κατανοήσουμε την χρησιμότητά του είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι κάθε υπολογιστής αποτελείται από δύο κυρίως στοιχεία: το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Αυτά τα δύο στοιχεία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο υπολογιστής. Στο υλικό συμπεριλαμβάνονται ο επεξεργαστής, η μνήμη, ο σκληρός δίσκος, η κάρτα γραφικών και άλλα, ενώ στο λογισμικό, το λειτουργικό σύστημα και τα διάφορα προγράμματα που χρησιμοποιούμε για να εκτελέσουμε τις διάφορες εργασίες.

Τα Windows (παράθυρα) είναι ένα περιβάλλον εργασίας για τους υπολογιστές, όπου η κύρια καινοτομία τους είναι ο εύκολος τρόπος επικοινωνίας του χρήστη ε τον υπολογιστή. Είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε user friendly (φιλικά προς τον χρήστη).

Συνοπτική περιγραφή της διδακτέας ύλης:

 • Εισαγωγικές Έννοιες.
 • Βασικός Χειρισμός Του Η/Υ Και Των Επιμέρους Περιφερειακών Συσκευών.
 • Γνωριμία Με Το Παραθυρικό Περιβάλλον Εργασίας Των Windows (Desktop,Taskbar, Start Menu, My Computer).
 • Πίνακας Ελέγχου (Βασικές Ρυθμίσεις Περιφερειακών Συσκευών).
 • Εξερεύνηση Των Windows (Windows Explorer).Γενική Διαχείριση Αρχείων & Φακέλων.
 • Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin)
 • Βασικές Αρχές Δακτυλογράφησης – Notepad
 • Απλή Επεξεργασία Κειμένου – Wordpad
 • Διαχείριση Εκτυπώσεων
 • Windows 7 & Δίκτυο H/Y.
 • Τρόποι Αντιμετώπισης Προβλημάτων
Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που σχεδιάστηκε από τη Microsoft.
Ένας επεξεργαστής εγγράφου (word processor) ή επεξεργαστής κειμένου ή, πιο τυπικά, σύστημα προετοιμασίας εγγράφων, είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία (σύνθεση, διόρθωση, μορφοποίηση , και πιθανώς εκτύπωση) εγγράφων. Ο πιο διαδεδομένος επεξεργαστής εγγράφων είναι το Word της Microsoft.

Συνοπτική περιγραφή της διδακτέας ύλης:

 • Εισαγωγή Στο Microsoft Word
 • Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Εργασίας(Γραμμή Τίτλου, Κορδέλα, Καρτέλες)
 • Εισαγωγή Και Επεξεργασία Κειμένου
 • Μορφοποίηση Αλφαριθμητικών Χαρακτήρων
 • Αποκοπή, Αντιγραφή Και Επικόλληση Κειμένου
 • Γενική Διαχείριση Εγγράφων
 • Αυτοματισμοί Εφαρμογής
 • Χρήση Στηλοθετών
 • Πίνακες
 • Κεφαλίδες Και Υποσέλιδα
 • Εργαλεία (Ορθογραφικός Έλεγχος, Θησαυρός)
 • Ροή Κειμένου Σε Στήλες, Αναδίπλωση Κειμένου, Δημιουργία Αρχιγράμματος
 • Εικόνες Και Σχεδίαση. Εισαγωγή Αντικειμένων
 • Εκτύπωση εγγράφων και Διαχείριση Εκτυπώσεων
 • Συγχώνευση Αλληλογραφίας (Mail Merge)
 • Το σύστημα Βοήθειας Του Office.
Το Excel είναι λογισμικό που σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργείτε πίνακες καθώς και να υπολογίζετε και να αναλύετε δεδομένα. Αυτός ο τύπος λογισμικού ονομάζεται λογισμικό υπολογιστικών φύλλων. Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρμογές στις οποίες τα αριθμητικά δεδομένα είναι οργανωμένα σε γραμμές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισμών. Το Excel είναι τμήμα του πακέτου Microsoft Office και αποτελεί σήμερα το πλέον διαδεδομένο πρόγραμμα λογιστικών φύλλων της αγοράς για περιβάλλον Windows. Παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες αριθμητικών υπολογισμών, γραφικών και διαγραμμάτων ,συνεργασίας με άλλα προγράμματα, καθώς και δυνατότητες προγραμματισμού σε ένα απλό στη χρήση του πακέτο.

Συνοπτική περιγραφή της διδακτέας ύλης:

 • Εισαγωγικές Έννοιες – Ορολογία Του Microsoft Excel.
 • Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Εργασίας Της Εφαρμογής
 • Άνοιγμα, Αποθήκευση Και Κλείσιμο Ενός Βιβλίου Εργασίας.
 • Γενική Διαχείριση Λογιστικών Φύλλων.
 • Μετακίνηση Μέσα Στο Φύλλο Εργασίας.
 • Εισαγωγή Και Επεξεργασία Δεδομένων.
 • Μορφοποίηση Κελιών & Αλφαριθμητικών Δεδομένων.
 • Αποκοπή, Αντιγραφή Και Επικόλληση Κελιών.
 • Ταξινόμηση Δεδομένων Και Εφαρμογή Φίλτρων.
 • Εύρεση Και Αντικατάσταση.
 • Εργαλεία Fill Handle & Autosum.
 • Τύποι Και Συναρτήσεις Του Excel (Sum / Average / Min / Max / Count / Counta/IF)
 • Σύνδεση Φύλλων Και Βιβλίων Εργασίας.
 • Εισαγωγή Αντικειμένων Σε Λογιστικό Φύλλο (Εικόνες / Σύμβολα / Σχόλια / Ειδικοί Χαρακτήρες)
 • Γραμμή Εργαλείων Σχεδίασης.
 • Διαγράμματα & Γραφήματα.
 • Διαχείριση Εκτυπώσεων.
 • Το σύστημα Βοήθειας Του Office.
Η Microsoft Access έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κλασικού συστήματος διαχείρισης βάσης  δεδομένων . Βάση Δεδομένων (DataBase) είναι μια συλλογή από εγγραφές και αρχεία, τα οποία είναι οργανωμένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν έναν συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των φίλων και των πελατών μας είναι μια βάση δεδομένων. Τα στοιχεία των μαθητών ενός σχολείου μαζί με τα στοιχεία των καθηγητών τους και τα στοιχεία για τα μαθήματα αποτελούν μια άλλη βάση δεδομένων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Access για να κατασκευάσουμε και να εκτελέσουμε μια εφαρμογή φτιαγμένη στα δικά μας μέτρα. Η Access περιλαμβάνει ακόμη την περιεκτική γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε πολύ ισχυρές εφαρμογές.

Συνοπτική περιγραφή της διδακτέας ύλης:

 • Εισαγωγικές Έννοιες – Δυνατότητες Και Ορολογία Εφαρμογής
 • Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Εργασίας Της Εφαρμογής Και Το Παράθυρο Μιας Βάσης Δεδομένων
 • Μελέτη Των Δομικών Στοιχείων Μιας Βάσης Δεδομένων
 • Δημιουργία Μιας Βάσης Δεδομένων
 • Γενική Διαχείριση Μιας Βάσης Δεδομένων
 • Προβολή Σχεδίασης – Προβολή Φύλλου Δεδομένων
 • Δημιουργία Πινάκων. Τύποι Πεδίων, Σχεδίαση, Σχέσεις Πινάκων
 • Πρωτεύον Κλειδί (Primary Key)
 • Μορφοποίηση Και Επεξεργασία Πινάκων
 • Δημιουργία Και Επεξεργασία Φορμών
 • Χρήση Του Οδηγού Φόρμας
 • Ιδιότητες Αντικειμένων
 • Εύρεση – Αντικατάσταση Και Ταξινόμηση Δεδομένων
 • Εφαρμογή Και Διαχείριση Φίλτρων
 • Ερωτήματα. Συσχέτιση Πινάκων, Επιλογές, Χρήση Κριτηρίων, Ταξινόμηση. Εμφάνιση Και Εκτύπωση
 • Αναφορές. Παρουσίαση, Βασική Χρήση, Ομαδοποίηση Δεδομένων, Υποσύνολα Και Σύνολα
 • Διαχείριση Εκτυπώσεων
 • Βοηθήματα Για Βάσεις Δεδομένων
Το PowerPoint είναι λογισμικό που σας επιτρέπει να δημιουργείτε υλικό, το οποίο θα παρουσιαστεί με προβολέα. Η χρήση αυτού του υλικού για την δημοσιοποίηση μιας αναφοράς ή πρότασης ονομάζεται παρουσίαση. Χρησιμοποιώντας το PowerPoint, μπορείτε να δημιουργήσετε οθόνες, στις οποίες έχετε ενσωματώσει αποτελεσματικά έγχρωμο κείμενο και φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, πίνακες, γραφήματα και ταινίες και να μεταβαίνετε από το ένα στο άλλο στοιχείο όπως σε μια προβολή παρουσίασης. Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στο κείμενο και τις εικόνες στην οθόνη, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κινουμένων σχεδίων καθώς και ηχητικά εφέ και αφήγηση. Επιπλέον, μπορείτε να εκτυπώσετε υλικό το οποίο θα διανείμετε όταν κάνετε μια παρουσίαση.

Συνοπτική περιγραφή της διδακτέας ύλης:

 • Εισαγωγικές Έννοιες – Δυνατότητες Και Ορολογία Της Εφαρμογής
 • Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Εργασίας Της Εφαρμογής
 • Διαχείριση Των Δομικών Στοιχείων Του Παραθύρου
 • Στοιχειώδεις Εντολές Εφαρμογής: Άνοιγμα, Αποθήκευση Και Κλείσιμο Μιας Παρουσίασης
 • Τύποι Προβολής Διαφανειών
 • Εισαγωγή & Μορφοποίηση Αλφαριθμητικών Δεδομένων
 • Εισαγωγή Γραφικών Από Αρχείο / Clip Art / Word Art
 • Γραμμή Εργαλείων Σχεδίασης
 • Μορφοποίηση & Επεξεργασία Διαφανειών
 • Γραφήματα & Οργανογράμματα
 • Εισαγωγή Και Επεξεργασία Πινάκων
 • Εφαρμογή Προτύπων
 • Εφέ Προβολής Παρουσίασης & Εφέ Αντικειμένων
 • Σημειώσεις Ακροατηρίου Και Ομιλητή
 • Υπόδειγμα Διαφανειών
 • Διαμόρφωση Διαφανειών & Διαχείριση Εκτυπώσεων
 • Ετοιμασίες Για Διανομή Παρουσίασης
 • Το σύστημα Βοήθειας Του Office.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (αγγλικά e-mail, email ή mail προφέρεται “ιμέιλ” ή “μέιλ” αντίστοιχα) είναι μια Υπηρεσία του Διαδικτύου, η οποία επιτρέπει τη συγγραφή, αποστολή, λήψη και αποθήκευση μηνυμάτων με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών.

Ο Windows Internet Explorer με συντομογραφία IE, είναι μια σειρά γραφικών προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο, που αναπτύχθηκε από τη Microsoft και είναι μέρος του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows, με αφετηρία το 1995. Είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

Συνοπτική περιγραφή της διδακτέας ύλης:

 • Εισαγωγικές Έννοιες: Δίκτυα & Διαδίκτυο
 • Είδη Δικτύων
 • Η Αρχιτεκτονική Του Internet
 • Προϋποθέσεις Σύνδεσης Στο Internet
 • Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • World Wide Web – Δομή / Ορολογία / Δυνατότητες
  • Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Εργασίας Του Internet Explorer
  • Επιλογές Internet: Σελιδοδείκτες / Ιστορικό / Αρχική Σελίδα
  • Περιήγηση Στον Παγκόσμιο Ιστό
  • Μηχανές Αναζήτησης
  • Γενική Διαχείριση Δεδομένων Στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Ηλεκτρονική Αλληλογραφία –Microsoft  Outlook
  • Δημιουργία Και Αποστολή Μηνυμάτων
  • Επισύναψη Αρχείων
  • Λήψη Και Οργάνωση Μηνυμάτων
  • Βιβλίο Διευθύνσεων
 • Ασφάλεια Στο Internet – Ιοί (Viruses)