Web Design

Ο ορισμός web design περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές δεξιότητες διαφόρων κλάδων, για την παραγωγή και την δημοσιοποίηση ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού τόπου. Συχνά πολλά άτομα συνεργάζονται σε ομάδες για την ολοκλήρωση ενός δικτυακού τόπου.

Οι εφαρμογές και οι γλώσσες προγραμματισμού που γίνονται τα εργαλεία για την  κατασκευή ιστοσελίδων διδάσκονται στα εκπαιδευτικά μας κέντρα  από έμπειρους καθηγητές. Ενδεικτικά αναφέρονται σχετικά μαθήματα:

Το πρόγραμμα DreamWeaver της εταιρείας Macromedia είναι ένα κορυφαίο πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας ιστοσελίδων, δηλαδή κώδικα HTML, που είναι ιδιαίτερα εύκολο και φιλικό στη χρήση του. ο DreamWeaver έχει δυνατότητες για δημιουργία δυναμικής HTML (DHMTL) και επιτρέπει κίνησης γραμμής χρόνου, απόλυτη τοποθέτηση περιεχομένων, δημιουργία επιπέδων (layers) και συγγραφή σεναρίων (scripts). Το DreamWeaver περιέχει δικές του συμπεριφορές (behaviors), που είναι έτοιμα scripts τα οποία μπορούμε να προσθέσουμε πολύ εύκολα σ’ ένα αντικείμενο.

Ενδεικτική Ύλη Μαθημάτων

 • Σύντομη αναδρομή στη δημιουργία του Internet
 • Κανόνες ονοματοδοσίας ( Domain names) και φιλοξενίας ( hosting)
 • Βασικά γνωρίσματα της HTML
 • Εισαγωγή στην HTML 5
 • Διασύνδεση HTML με CSS
 • CSS εντολές / Selectors
 • Σχεδιασμός web sites μόνο με CSS, χωρίς πίνακες
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση website με χρήση CSS3, HTML5 και Dreamweaver
 • Εισαγωγή στο Photoshop
 • Τεχνικές βελτιστοποίησης γραφικών για χρήση στο Internet
 • SEO – Search Engine Optimization
 • Social Media
 • Javascript
 • Web Designer “Must Have” Tools

Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup Language. Είναι μια γλώσσα σήμανσης (markup language), δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής κειμένου. Ο browser αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο γραφής και εκτελεί τις εντολές που περιέχονται σε αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η html είναι η πρώτη και πιο διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής της δομής μιας ιστοσελίδας. Η html χρησιμοποιεί τις ειδικές ετικέτες (τα tags) να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στον browser. Τα tags είναι εντολές που συνήθως ορίζουν την αρχή ή το το τέλος μιας λειτουργίας. Τα tags βρίσκονται πάντα μεταξύ των συμβόλων < και >. Π.χ. <BODY> Οι οδηγίες είναι case insensitive, δεν επηρεάζονται από το αν έχουν γραφτεί με πεζά (μικρά) ή κεφαλαία. Ένα αρχείο HTML πρέπει να έχει κατάληξη htm ή html.

Ενδεικτικά παρακάτω η διδακτέα ύλη.

 • Εισαγωγή στην Html
 • Η Δομή και περιεχόμενο και λειτουργία μιας Html Σελίδας
 • Συστατικά στοιχεία Html κώδικα
 • Μορφοποίηση Html κειμένου
 • Ενσωμάτωση αντικειμένων, εικόνων και συνδέσμων σε html σελίδα
 • Δημιουργία φόρμας εισαγωγής στοιχείων στην Html
 • Δημιουργία κουμπιών αλληλεπίδρασης χρήστη
 • Ενσωμάτωση κώδικα σεναρίου μέσα σε Html κώδικα

H PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML.

H PHP (Hypertext Preprocessor) είναι μια γλώσσα ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένη ειδικά για τη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών. Με την τεχνολογία της PHP μπορούμε να δημιουργήσουμε δυναμικές ιστοσελίδες (dynamic web pages). Το μεγαλύτερο προτέρημα της είναι ο συνδυασμός της με την HTML και η εύκολη χρήση της στη δημιουργία εφαρμογών.

MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που μετρά περισσότερες από 11 εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Έλαβε το όνομά της από την κόρη του Μόντυ Βιντένιους, τη Μάι (αγγλ. My). Το πρόγραμμα τρέχει έναν εξυπηρετητή (server) παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων.

Ο κωδικός του εγχειρήματος είναι διαθέσιμος μέσω της GNU General Public License, καθώς και μέσω ορισμένων ιδιόκτητων συμφωνιών. Ανήκει και χρηματοδοτείται από μία και μοναδική κερδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL AB, η οποία σήμερα ανήκει στην Oracle.

Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Μια βάση δεδομένων σας επιτρέπει να αποθηκεύετε, να αναζητείτε, να ταξινομείτε και να ανακαλείτε τα δεδομένα γρήγορα και αποτελεσματικά.

Παρακάτω βλέπετε ενδεικτικά την διδακτέα ύλη PHP/MYSQL.

 • Εισαγωγή στη δομή της PHP
 • Έλεγχος ροής (conditions and branches)
 • Βρόγχοι (loops)
 • Παράμετροι και πίνακες (variables and arrays)
 • Αλφαριθμητικά (strings).
 • Λειτουργίες (functions) Βάσεις δεδομένων MySQL
 • Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Αλλαγές στη βάση δεδομένων
 • Διαχείριση της βάσης δεδομένων Ανάπτυξη εφαρμογών με PHP και MySQL
 • Querying a database
 • Previous and Next Browsing
 • Inserts, Updates, and Delete

Το WordPress είναι ένα σύγχρονο σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων και διαχείρισης περιεχομένου• μ’ άλλα λόγια, ένα μέσο για να φτιάξετε έναν ιστότοπο (site) ή ιστολόγιο (blog) ωραία και απλά και να δημοσιεύετε κάθε είδους περιεχόμενο: άρθρα, σκέψεις, φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες – ό,τι θέλετε! Το WordPress διατίθεται δωρεάν και είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Ενδεικτική Ύλη Μαθημάτων

 • Εισαγωγή στα CMS και σύγκριση του WordPress με τα υπόλοιπα CMS της αγοράς
 • Εισαγωγή στο WordPress: Βασική κατανόηση και ορολογία
 • Εγκατάσταση WordPress τοπικά στον υπολογιστή
 • Profiles (create and editing)
 • Posts (create and editing)
 • Pages (create and editing)
 • Εισαγωγή πολυμέσων στο WordPress
 • Γενικές ρυθμίσεις του WordPress
 • Themes και ειδικές λειτουργίες αυτών (sidebars, menus etc)
 • Μεταβίβαση του website μας σε online περιβάλλον
 • Plugins (εγκατάσταση και ενεργοποίηση)
 • Backup
 • Basic SEO (search engine optimization)
 • Statistics
 • Fancybox & Nextgen multimedia plugins
 • Eshop & Ecommerce
 • Custom Themes introduction
 • Custom Page Templates
 • CSS & XHTML
 • Συντήρηση του WordPress

Το Joomla! είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) και σε τοπικά δίκτυα – intranets. Είναι γραμμένο σε PHP και αποθηκεύει τα δεδομένα του στη βάση MySQL. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι οι σελίδες που εμφανίζει είναι δυναμικές, δηλαδή δημιουργούνται την στιγμή που ζητούνται. Ενα σύστημα διακομιστή(server) όπως είναι ο Apache λαμβάνει τις αιτήσεις των χρηστών και τις εξυπηρετεί. Με ερωτήματα προς τη βάση λαμβάνει δεδομένα τα οποία μορφοποιεί και αποστέλλει στον εκάστοτε φυλλομετρητή (web browser) του χρήστη. Το Joomla! έχει και άλλες δυνατότητες εμφάνισης όπως η προσωρινή αποθήκευση σελίδας, RSS feeds, εκτυπώσιμες εκδόσεις των σελίδων, ειδήσεις, blogs, δημοσκοπήσεις, έρευνες, καθώς και πολύγλωσση υποστήριξη των εκδόσεών του.

Παρακάτω βλέπετε ενδεικτικά την διδακτέα ύλη.

 • Εισαγωγή στις σχετικές έννοιες
 • Εγκατάσταση Joomla
 • Το περιβάλλον του Joomla 2.5.x
 • Διαχείριση του site – μενού Site
 • Διαχείριση των χρηστών – μενού Users-ACL
 • Ο επεξεργαστής κειμένου
 • Διαχείριση των menus – μενού Menus
 • Χρήση των επιπρόσθετων (Components)
 • Χρήση των επεκτάσεων (Extensions)
 • Χρήση της βοήθειας
 • Επιπλέον λειτουργίες
 • Μεταφορά του site και εγκατάσταση του σε server
 • Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά του site

Το Flash είναι είναι μία τεχνολογία που χρησιμοποιείται για προβολή animation σε ιστοσελίδες στο internet. Πολλές ιστοσελίδες που έχουν animation ή και διαφημιστικά banners, είναι συνήθως τεχνολογίας flash. Το πρόγραμμα που παράγει flash animation, ονομάζεται Adobe Flash (πρώην Macromedia Flash). Το Adobe Flash Professional είναι το κορυφαίο περιβάλλον για συγγραφή αλληλεπίδρασης και παράδοση εκπληκτικών εμπειριών, που παρουσιάζονται συνεκτικά σε επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητές συσκευές και σε οθόνες σχεδόν οποιουδήποτε μεγέθους και ανάλυσης. Με αυτό μπορείτε να σχεδιάσετε εκφραστικό περιεχόμενο με επαγγελματική τυπογραφία και εργαλεία σχεδίασης με ακρίβεια pixel. Μπορείτε, επίσης, να συντάξετε κώδικα με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα με την αυτόματη συμπλήρωση και παραμετροποίηση έτοιμων λύσεων, και να παραδώσετε video ανώτερης ποιότητας σε οποιοδήποτε κοινό, οπουδήποτε.

Ενδεικτική Ύλη Μαθημάτων

 • Εισαγωγή
 • Εργαλεία
 • Βitmap Graphics (ιδιότητες και χρήση)
 • Διαστάσεις
 • Ανάλυση
 • Χρωματικά συστήματα
 • Ρυθμίσεις
 • Μονάδες Μέτρησης
 • Layers και Layer Set, Χρώματα και Επεξεργασία τους
 • Παλέτα History
 • Χρήση Guides & Rulers
 • Χρωματική και Τονική Επεξεργασία Εικόνων
 • Χρήση Κειμένου
 • Ιδιότητες και Επεξεργασία
 • Τροποποίηση Επιλεγμένου Σχήματος
 • Προσθήκη Εφέ σε αντικείμενα
 • Χρήση του εργαλείου πενάκι (τεχνικές ξεγυρίσματος)
 • Δημιουργία μασκών και επεξεργασία
 • Φίλτρα και Δημιουργία Εικονογράφησης
 • Formats Αποθήκευσης Αρχείων
 • Δημιουργία Τελικού Αρχείου
 • Εκτύπωση Αρχείου