Πρότυπα Γυμνάσια

Προετοιμασία για τα Πρότυπα Γυμνάσια

Τα Πρότυπα Σχολεία είναι μονάδες στις οποίες οι μαθητές εισάγονται με γραπτές εξετάσεις και στοχεύουν στην ανάδειξη της αριστείας. Οι εκπαιδευτικοί σε αυτά τα σχολεία έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα, προσαρμόζουν τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν και αναβαθμίζουν το επίπεδο της διδασκαλίας σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία της ίδιας βαθμίδας.

 

Στην Expert – training  λειτουργούμε τμήματα προετοιμασίας για τις Εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια, εξασφαλίζοντας με το εξιδεικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, τα τεστ προσομοίωσης και το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των μαθητών μας για την επίτευξη του στόχου τους. Η προετοιμασία των μαθητών βασίζεται στην αξιοπιστία και εστιάζει στην κατάκτηση της γνώσης και της δημιουργίας βάσεων για το Γυμνάσιο.