Διαδικασία Εισαγωγής

Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία για την Α’ Γυμνασίου  γίνεται με ειδική δοκιμασία (εξετάσεις).

Κοινά θέματα σε κοινή μέρα και ώρα για όλα τα Πρότυπα Σχολεία της χώρας. Οι εξετάσεις διαρκούν 2,5 ώρες για τους μαθητές Δημοτικού και τα θέματα δίνονται και για τα δύο μαθήματα κατά την έναρξη. Οι μαθητές καλούνται να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους,  ώστε να απαντήσουν επαρκώς τόσο στο μάθημα της Κατανόησης Κειμένου, όσο και στα Μαθηματικά.

Οι μαθητές/τριες  εξετάζονται ειδικότερα:

Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Το Υπουργείο Παιδείας, με αντίστοιχο ΦΕΚ, ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης για τους μαθητές της Στ’ Δημοτικού .  Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας  και σε επίπεδο συνθηκών έχουν την ίδια κωδικοποίηση με τις γνωστές Πανελλαδικές εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στο ΦΕΚ

Περισσότερες πληροφορίες (εξωτερικός σύνδεσμος)

Οι υποψήφιοι μαθητές πλέον θα μπορούν να δηλώνουν μέχρι Δύο Πρότυπα Σχολεία και Ένα Πειραματικό Σχολείο.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στις εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Πρότυπου Σχολείου στο οποίο στοχεύετε. Συμπληρώνοντας την αίτηση λαμβάνετε μια βεβαίωση υποβολής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στον εκάστοτε μαθητή και αποτελεί το Δελτίο Εξεταζομένου.

Περισσότερα για τις οδηγίες διεξαγωγής, τον τόπο και την ώρα εξέτασης μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του εκάστοτε σχολείου πατώντας στο link του σχολείου που ενδιαφέρεστε:

Ανάβρυτα Γυμνάσιο
Βαρβάκειος Γυμνάσιο
1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας:
2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας
Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων
Ευαγγελική Σχολή Γυμνάσιο
Ιωνίδειος Σχολή Γυμνάσιο
Ζάνειος Σχολή Γυμνάσιο
1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου