Πρόγραμμα Σπουδών

 

 

 

 

 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου των Προτύπων Γυμνασίων προετοιμάζονται στα εξής πεδία:

  • Κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας
  • Μαθηματικά

 

ΣΤ’ Δημοτικού

Για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια η προετοιμασία των μαθητών μας πραγματοποιείται ως εξής:

ΣΤ΄ΠΡΟΤΥΠΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2
ΣΥΝΟΛΟ: 4

  

Ε’ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού που επιθυμούν να εισαχθούν στα Πρότυπα Γυμνάσια μπορούν να παρακολουθήσουν ειδικά τμήματα διετούς προετοιμασίας στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Ε΄ΠΡΟΤΥΠΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Γλώσσα 1,5
Μαθηματικά 1,5
ΣΥΝΟΛΟ: 3