Η Σχολή

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως
Ο κος Διαμάντης Πέτρος διευθυντής σπουδών της  Exper– training έχοντας σύμμαχο την πολυετή εμπειρία του ως καθηγητής επί 12 συνεχή έτη σε μεγάλο εκπαιδευτικό όμιλο και παράλληλα ως υπεύθυνος του Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών του ιδίου ομίλου αποφάσισε το έτος 2002 την ίδρυση του δικού του Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών θέλοντας να υλοποιήσει το όραμα του για συνεχή αναζήτηση εξελισσόμενων μεθόδων στον τομέα της εκπαίδευσης και εφαρμογής αυτών με στόχο πάντα την άρτια εκπαίδευση των μαθητών.

Η σχολή Expertraining  είναι πιστοποιημένο Κέντρο δια βίου μάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής από το Υπουργείο Παιδείας και αποτελεί το μέσο ώστε το όραμα να γίνει πραγματικότητα με συνέπεια, θέληση και στοχεύοντας πάντα στην ποιοτική εκπαίδευση.

Ο Όρος «δια βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)» αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. (πηγή:βικιπαιδεια)

Το εξειδικευμένο πανεπιστημιακού επιπέδου προσωπικό της Σχολής τόσο στον τομέα της Πληροφορικής όσο και στον τομέα των Ξένων Γλωσσών όπως και ο σχηματισμός αποκλειστικά ολιγομελών ομοιογενών τμημάτων, η χρήση σύγχρονων βιωματικών μεθόδων εκπαίδευσης και η χρήση νέων τεχνολογιών όπως οι διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές   εγγυώνται έναν επιτυχημένο κύκλο σπουδών και απόκτηση πτυχίων.