Ανθρώπινο Δυναμικό

Πληροφορική

Οι Σχολές Expert – training πιστοποιημένα κέντρα εξετάσεων της ECDL και της KEYCERT έχουν αποδείξει έχοντας 100% επιτυχία στις εξετάσεις που διεξάγονται τρεις φορές την εβδομάδα ότι η επιλογή έμπειρων και πανεπιστημιακού επιπέδου καθηγητών είναι βασική προτεραιότητα.

Οι Καθηγητές μας επιμορφώνονται διαρκώς παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς που ειδικεύεται ο καθένας από αυτούς και έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν τις γνώσεις τους με μεγάλη επιτυχία στους σπουδαστές μας.

Ξένες Γλώσσες

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται από έμπειρους και άριστα καταρτισμένους καθηγητές οι οποίοι έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο και κάποιοι εξ’αυτών διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και έχουν τη γλώσσα που διδάσκουν ως μητρική τους (native speakers).

Επίσης πλέον των τυπικών προσόντων η υψηλή ικανότητα μεταδοτικότητας, η γνώση σύγχρονων μεθοδολογιών διδασκαλίας, η αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και η ικανότητα προσέγγισης του κάθε μαθητή ως μεμονωμένο άτομο αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης των καθηγητών μας στην εκπαιδευτική οικογένεια της Expert – training.

Η Επιτυχία

Η συνεχής επιμόρφωση των Καθηγητών μας με την παρακολούθηση σεμιναρίων και workshops σε συνδυασμό με την επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και της κατάλληλης μεθοδολογίας εξασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών σε όλους τους μαθητές μας.

Για την μεγάλη επιτυχία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Expert – training  σε όλες τις εξετάσεις γλωσσομάθειας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και τους Καθηγητές μας μια και η αγάπη και το ενδιαφέρον των μαθητών μας για την αντίστοιχη ξένη γλώσσα την οποία διδάσκονται οφείλονται και σε αυτούς.