Εκπαιδευτικά Κέντρα

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως
Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα της Expert – training  ως αδειοδοτημένα Κέντρα δια βίου μάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής πληρούν όλες τις κτιριολογικές προϋποθέσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας) έτσι οι χώροι μας είναι διαμορφωμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους ασφάλεια και υγιεινή καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου η παραμονή τους στην Σχολή να είναι ευχάριστη αλλά κυρίως εποικοδομητική.

Η Expert – training  προσφέρει  Εκπαίδευση Πληροφορικής & Ξένων Γλωσσών υψηλών προδιαγραφών, όπου με τη χρήση πρωτοποριακών προγραμμάτων σπουδών, έμπειρων εκπαιδευτών, και του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού,  εξασφαλίζει στους σπουδαστές της τη μεγιστοποίηση των ατομικών ικανοτήτων και εγγυάται την απόκτηση όχι μόνο πτυχίων αλλά και την σε βάθος γνώση του αντικειμένου που εκπαιδεύονται.

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως
Έτσι προετοιμάζουμε τους νέους μαθητές μας εφοδιάζοντας τους με απαραίτητα για την εποχή μας προσόντα τα οποία καθορίζουν το μέλλον τους και ενισχύουμε τις πιθανότητες των ενήλικων σπουδαστών μας για την επιτυχημένη είσοδο ή την εξέλιξη τους στην αγορά εργασίας.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Expert – training Δάφνης όπως και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Expert – training Περιστερίου βρίσκονται σε κεντρικά σημεία κοντά σε Μετρό έτσι η πρόσβαση σε αυτά δεν απαιτεί ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.

Expert – training Δάφνης
Κανάρη 36 & Έλλης (πάνω από ΕΛ.ΤΑ Δάφνης)
Πολύ κοντά στο Μετρό – Στάση Δάφνη
Δάφνη, Τ.Κ. 172 35
Τηλ. Κέντρο: 2109734024
Expert – training Περιστερίου
Λ. Παναγή Τσαλδάρη 65 (πλησίον Δημαρχείου)
Πολύ κοντά στο Μετρό – Στάση Περιστέρι
Περιστέρι, Τ.Κ. 12134
Τηλ. Κέντρο: 2105777518

 

Οι αίθουσες εκπαίδευσης είναι ανοικτές για τους μαθητές μας όπως αναφέρεται παρακάτω:

Αίθουσες Πληροφορικής: Από τις 10:30 έως τις 21:00 καθημερινά μπορούν οι εν ενεργεία αλλά και οι παλαιοί σπουδαστές μας, φυσικά δωρεάν, να κάνουν χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου (pc, printers, scanner κλπ) για πρακτική εξάσκηση & τεστ προσομοίωσης.

Αίθουσες Listening: Από τις 10:30 έως τις 21:00 καθημερινά οι σπουδαστές των τμημάτων Ξένων Γλωσσών μπορούν εφόσον, επιθυμούν επιπλέον πρακτική εξάσκηση, να κάνουν χρήση του εξοπλισμού για listening – test – κλπ.