Μέθοδος για Παιδιά και Εφήβους

Η μελέτη ξένων γλωσσών προετοιμάζει τους νέους του σήμερα για τις προκλήσεις του αύριο με την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, αναπτύσσοντας διαπολιτισμική επικοινωνία και προετοιμάζοντας τη σημερινή νεολαία για τη συμβίωσή της με άλλους νέους στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας. Τα παιδιά μας θα ζήσουν σ’ έναν κόσμο με πολλές απαιτήσεις και σε μια κοινωνία όπου θα επικρατεί κινητικότητα εργαζομένων και επιστημόνων γι αυτό  είναι απαραίτητο να  ξεκινήσουν να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα από μικρή ηλικία .

Η Μέθοδος για Παιδιά και Εφήβους που ακολουθούμε στην Expert-Training λαμβάνει υπόψη τη συνολική προσωπικότητα του παιδιού και τις βασικές του ανάγκες έτσι το παιδί σας βρίσκεται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας.

Το μάθημα στην Expert-Training είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τις αντοχές και τα ενδιαφέροντά τους. Πιστεύουμε ότι η εκμάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν οι μαθητές εμπλέκονται προσωπικά στη διαδικασία και τους παρέχουμε κίνητρα και προκλήσεις. Αναγνωρίζουμε ότι κάθε μαθητής μαθαίνει και εξελίσσεται με το δικό του ρυθμό, έτσι τα μαθήματά μας σέβονται το στάδιο ανάπτυξης κάθε μαθητή. Οι καθηγητές μας χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα από τεχνικές, κατάλληλες για κάθε ηλικία, και πόρους που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη εμπειρία μάθησης. Έτσι το άρτια εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα ατομικά ή και σε ομάδες, διεγείροντας κατά αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον τους και προωθώντας την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη σημασία έχει η εναλλαγή των διδακτικών μεθόδων καθώς και η ευελιξία του διδακτικού προσωπικού, όταν απαιτείται, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Στόχος μας η ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους μαθητές. Στηρίζουμε τις προσπάθειες και βοηθάμε στο να ανοίξουν παράθυρα στο μέλλον τους. Αναπτύσσουμε συγκεκριμένες μεθόδους και στρατηγικές εκμάθησης για την ταχύτερη απόδοση των μαθητών.

Η εκπαιδευτική μέθοδος που ακολουθούμε περιλαμβάνει:

  • Ευέλικτα προγράμματα σπουδών με σεβασμό στην ατομικότητα και στην πολυδιάστατη προσωπικότητα του κάθε μαθητή.
  • Στόχους, θέματα, περιεχόμενο και μεθόδους  διδασκαλίας που επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδέονται με τον κόσμο και τις εμπειρίες του παιδιού και  να έχουν άμεση σημασία και εφαρμογή στην καθημερινότητα του παιδιού.
  • Οι μικροί διδασκόμενοι  μαθαίνουν με παιγνιώδη τρόπο και οι μέθοδοι διδασκαλίας  αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εκφραστικής πρωτοβουλίας και αυτενέργειας.
  • Χρήση Διαδραστικών πινάκων (Interactive boards) στοχευμένα, κατόπιν καλής μελέτης σε όλα τα επίπεδα διδασκαλίας.
  • Εμπέδωση της γλώσσας μέσα από παρακολούθηση ξένων ταινιών – θεατρικό παιχνίδι – τραγούδι – internet.
  • Εμπλουτισμό του μαθήματος με πολιτιστικά στοιχεία και ζωντανή επαφή με την γλώσσα και την κουλτούρα.
  • Διδάσκει ομάδα έμπειρων καθηγητών παιδαγωγικών και γλωσσολογικών τμημάτων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων με άρτια γνώση των σύγχρονων παιδαγωγικών εξελίξεων.
  • Οι διδάσκοντες φροντίζουν να επικρατεί στην αίθουσα χαλαρή,  φιλική προς τα παιδιά ατμόσφαιρα,  η οποία παρέχει ταυτόχρονα κίνητρα και προκλήσεις και ενισχύει την προθυμία για συμμετοχή.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην επιλογή του προσωπικού και τη συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη των καθηγητών μας. Στα Κέντρο Ξένων Γλωσσών Expert Training, οι καθηγητές και η διεύθυνση παρακολουθούμε συνεχώς σεμινάρια, ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και ακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις κάθε εποχής. Τέλος, η μεγάλη επιτυχία μας βασίζεται στη συνεργασία μας με τους γονείς καθώς και στις άριστες διαπροσωπικές μας σχέσεις για το καλύτερο μέλλον των παιδιών μας.