Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες
Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες
Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Παιδιά & Εφήβους
Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Παιδιά & Εφήβους
Προγράμματα Εκπαίδευσης Πληροφορικής
Προγράμματα Εκπαίδευσης Πληροφορικής
Εκπαίδευση εξ'αποστάσεως
Εκπαίδευση εξ'αποστάσεως

Ξένες Γλώσσες & Μελέτη για Παιδιά

Συνδυάστε οποιαδήποτε
τάξη Αγγλικών μαζί με Μελέτη
μόνο με 100 €

Προσφορές Πληροφορικής

  Πιστοποίηση Πληροφορικής για Διαγωνισμούς  ΑΣΕΠ συμπεριλαμβάνονται Μαθήματα & Εξέταστρα τώρα μόνο με 215€

Καλοκαιρινά Εντατικά Τμήματα


Νέα Ταχύρυθμα Καλοκαιρινά Τμήματα
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
Μία τάξη σε 4 μήνες! Έναρξη Ιούνιο!
Κερδίστε Έκπτωση 55%

 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ