Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες
Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες
Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Παιδιά & Εφήβους
Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Παιδιά & Εφήβους
Προγράμματα Εκπαίδευσης Πληροφορικής
Προγράμματα Εκπαίδευσης Πληροφορικής
Εκπαίδευση εξ'αποστάσεως
Εκπαίδευση εξ'αποστάσεως

Ξένες Γλώσσες & Μελέτη για Παιδιά

Συνδυάστε μία τάξη Αγγλικών
με Σχολική Μελέτη
μόνο με 120 €

Προσφορές Πληροφορικής

Πιστοποίηση Πληροφορικής για Διαγωνισμούς  ΑΣΕΠ(συμπεριλαμβάνονται Μαθήματα & Εξέταστρα)
  τώρα μόνο 140€

Πιστοποίηση Αγγλικών για ΑΣΕΠ

Πιστοποίηση Αγγλικών για ΑΣΕΠ
(από χαμηλό επίπεδο)
Β2 σε ένα μήνα
ή  C2 σε δύο μήνες!!!

 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ