Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες
Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες
Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Παιδιά & Εφήβους
Προγράμματα Ξένων Γλωσσών για Παιδιά & Εφήβους
Προγράμματα Εκπαίδευσης Πληροφορικής
Προγράμματα Εκπαίδευσης Πληροφορικής
Εκπαίδευση εξ'αποστάσεως
Εκπαίδευση εξ'αποστάσεως

Ξένες Γλώσσες & Μελέτη για Παιδιά

Συνδυάστε τάξη τάξη Αγγλικά
συμπληρώστε με Μελέτη
με 120 €

Προσφορές Πληροφορικής

  Πιστοποίηση Πληροφορικής για Διαγωνισμούς  ΑΣΕΠ συμπεριλαμβάνονται Μαθήματα & Εξέταστρα τώρα μόνο με 195€

Προσφορές για Ξένες Γλώσσες

ECCE & ECPE ολόκληρη τάξη μόνο με 495€
Τμήματα ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
κάντε εγγραφή και επωφεληθείτε !

 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ