Μαθήματα Ρωσικών για Ενήλικες

 Στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας τα Ρωσικά ενισχύουν σημαντικά την θέση των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό και τον τουριστικό τομέα μια και η Ελλάδα, εκτός από εμπορικές σχέσεις που έχει συνάψει με τη Ρωσία, αποτελεί πλέον τον πρώτο προορισμό για τους Ρώσους τουρίστες.

Τα Ρωσικά αποτελούν ισχυρό πλεονέκτημα των νέων για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, αφού αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η προσφορά εργασίας σε γνώστες της ρωσικής γλώσσας.

Τα Μαθήματα Ρωσικών για Ενήλικες προσφέρουν την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους,παρακολουθώντας ειδικά διαμορφωμένα ταχύρυθμα προγράμματα,να μάθουν τη Ρωσική γλώσσα σε βάθος και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Τα Αγγλικά, πλέον δεν είναι  αρκετά για τον εμπορικό κόσμο, γι αυτό η expert-training έχει σχεδιάσει ειδικό πρόγραμμα σπουδών αποκλειστικά για φοιτητές και ενήλικες το οποίο καλύπτει τις ανάγκες κάθε φοιτητή και εξυπηρετεί το φορτωμένο πρόγραμμα των ενηλίκων.

Οι έμπειρες πανεπιστημιακού επιπέδου καθηγήτριες της  expert-training, που έχουν ως μητρική τους γλώσσα τη ρωσική, στοχεύουν και επιτυγχάνουν  την  εις βάθος κατανόησή της ρωσικής γλώσσας  και την μύηση κάθε σπουδαστή στον πλούσιο πολιτισμό της και όχι την στείρα εκμάθηση της. Είτε κάποιος αποφασίσει να εμπλουτίσει το βιογραφικό του, είτε απλά τον συναρπάζει η κουλτούρα και ο πολιτισμός που βρίσκονται πίσω από τη ρωσική γλώσσα έχουμε ως σκοπό ο μαθητής  να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα και να συνομιλήσει με ευκολία στα Ρωσικά στην καθημερινότητα του, καθώς και στο χώρο εργασίας του. Προβάλλοντας ταινίες  και διοργανώνοντας θεματικές βραδιές εμπνευσμένες από τη ρωσική ιστορία, λογοτεχνία και κουλτούρα το μάθημα γίνεται ελκυστικό, δημιουργικό και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του σπουδαστή.

Εγγυημένη προετοιμασία προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις εξετάσεις για την απόκτηση ενός ή περισσοτέρων διπλωμάτων Ρωσικών ή να εισαχθούν σε ρωσικά πανεπιστήμια και να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών στη Ρωσία!

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2

Τα τμήματα αποτελούνται αποκλειστικά από ενήλικες  είναι ολιγομελή και η ένταξη των εκπαιδευόμενων  μόνο για τα επίπεδα B2 & C2 γίνεται κατόπιν δωρεάν κατατακτήριου τεστ. Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν & σε ατομικό μάθημα στο Εκπαιδευτικό μας Κέντρο ή σε χώρο της δικής σας επιλογής και εξ αποστάσεως με καθηγητή παρακολουθώντας  “ζωντανά” τα  μαθήματα μέσω internet.

Έναρξη τμημάτων Οκτώβριο και Μάρτιο δύο φορές τον χρόνο.

A1 Τάξη Ρωσικών: «Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας» Eπίπεδο A1

Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα χωρίς να προαπαιτείται καμία γνώση της Ρωσικής Γλώσσας. Όταν θα τελειώσει αυτή την τάξη των Ρωσικών θα έχει φτάσει στο επίπεδο Α1 και θα μπορεί να αναγνωρίσει γνωστές λέξεις και στοιχειώδεις φράσεις που αφορούν τον ίδιο, την οικογένειά του και το άμεσο συγκεκριμένο περιβάλλον όταν οι άλλοι μιλούν αργά και καθαρά. Θα επικοινωνεί και θα μπορεί να καλύψει τις βασικές καθημερινές του ανάγκες και να έχει μια πρώτη κοινωνική επαφή και ενημέρωση.

A2 Τάξη Ρωσικών: «Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας» Eπίπεδο A2

Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα αυτού του επιπέδου της Ρωσικής Γλώσσας αφού έχει φτάσει στο επίπεδο Α1 με προηγούμενη παρακολούθηση μαθημάτων. Όταν θα τελειώσει αυτή την τάξη των Ρωσικών θα έχει φτάσει στο επίπεδο Α2 και θα μπορεί να κατανοήσει φράσεις και λέξεις υψηλής συχνότητας που σχετίζονται με περιοχές άμεσης προσωπικής συνάφειας όπως προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία. Μπορεί να συλλάβει την κεντρική ιδέα σε περιπτώσεις σύντομων, σαφών, απλών μηνυμάτων και ανακοινώσεων. Επικοινωνεί δε συμμετέχοντας με μεγαλύτερη ευκολία στις κοινωνικές επαφές και επικοινωνεί για περισσότερα θέματα.

Β1 Τάξη Ρωσικών: «Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας» Επίπεδο B1

Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα αυτού του επιπέδου της Ρωσικής Γλώσσας αφού έχει φτάσει στο επίπεδο Α2 με προηγούμενη παρακολούθηση μαθημάτων. Όταν θα τελειώσει αυτή την τάξη των Ρωσικών θα φτάσει στο επίπεδο B1 και θα μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία μιας σαφούς ομιλίας χωρίς ιδιωματικά χαρακτηριστικά σε γνωστά θέματα που συναντά τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Θα μπορεί επίσης να κατανοήσει τα κύρια σημεία πολλών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών σχετικών με την τρέχουσα επικαιρότητα ή εκπομπών με θέματα προσωπικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος όταν η παρουσίαση είναι σχετικά αργή και ξεκάθαρη, να κατανοεί λογοτεχνικά κείμενα και να επικοινωνεί με σχετική άνεση σε πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Θεωρείται πως το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει μπορούμε να το αντιστοιχίσουμε με εκείνο ενός τελειόφοιτου Λυκείου στη Ρωσία.

Β2 Τάξη Ρωσικών: «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας» Επίπεδο Β2

Ο σπουδαστής αρχίζει τα μαθήματα αυτής της τάξης αφού έχει προσεγγίσει προηγούμενα το επίπεδο Β1 της Ρωσικής Γλώσσας. Στόχος της τάξης αυτής είναι να φτάσει ο σπουδαστής στο επίπεδο Β2 όπου πια μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών. 

C1 Τάξη Ρωσικών: «Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας» Επίπεδο C1 

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς επίσης και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία. 

C2 Τάξη Ρωσικών: «Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας» Επίπεδο C2 

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε επίπεδο της μητρικής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία και δίνει στον κάτοχό του δικαίωμα να διδάσκει τη ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

Λειτουργούν  ειδικά τμήματα ενηλίκων και παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών ακόμα και από τον πρώτο χρόνο να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας.

Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τα διπλώματα που προσφέρονται στην ρωσική γλώσσα και τη διαβάθμισή τους με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς στον τομέα των Γλωσσών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠΑ